Maranata

Domnul nostru vine

 

         Alegerea este a lui Dumezeu       1Imp.19:19-21

 

19 Ilie a plecat de acolo, şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arînd. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s’a apropiat de el, şi şi-a aruncat mantaua pe el.
20 Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie, şi a zis: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea, şi te voi urma.“ Ilie i-a răspuns: „Du-te, şi apoi întoarce-te: dar gîndeşte-te la ce ţi-am făcut.“
21 După ce s’a depărtat de Ilie, s’a întors şi a luat o păreche de boi pe cari i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert carnea, şi a dat-o oamenilor s’o mănînce. Apoi s’a sculat, a urmat pe Ilie, şi a fost în slujba lui.

 

-D ne-a ales pt mantuire pe absolut toti oamenii

-teoria Calvinista despre predestinare, zice ca a existat o hotarare suverana a lui D adica “ El decide cine sa aiba parte de harul lui D” – total gresit, toti oamenii au parte de harul Lui.

 -apoi din cei ce l-au primit D alege oameni pt slujiri speciale    Lu.6:13 Cînd s’a făcut ziuă, a chemat pe ucenicii Săi, şi a ales dintre ei doisprezece, pe cari i-a numit apostoli, şi anume:

-nu ne intreaba pe noi pe cine sa aleaga sau dupa ce criterii sa aleaga,  pt ca este Suveran. (autoritate)

 Rom.9:14-21 14 Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum!
15 Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.“
16 Aşa dar, nu atîrnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milㅅ.
19 Dar îmi vei zice: „Atunci de ce mai bagă vină? Căci cine poate sta împotriva voiei Lui?“
20 Dar, mai de grabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut: „Pentru ce m-ai făcut aşa?“
21 Nu este olarul stăpîn pe lutul lui, ca din aceeaş frămîntătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste, şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară?

 

-cum stim alegerea lui D ?  19 Ilie a plecat de acolo, şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arînd. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s’a apropiat de el, şi şi-a aruncat mantaua pe el.
 -mantaua era un semn de distinctie, o purtau regii si profetii , aruncarea mantai peste Elisei a fost semnul exterior al alegerii si nu cel interior (cazul nostru confirmarea bisericii prin vot)

Ex. unui tanar ; oare sunt eu chemat pt predica?      4 filtre

                                                    1 trebuie sa existe dorinta-foc pt predicare

                                                    2 trebuie sa existe usurinta cand pregatesc mesajul

                                                    3 trebuie sa existe indemanare cand predic

                                                4 trebuie sa nu plictisesc audienta – si biserica sa vada si sa confirme

     Incredintare launtrica – primirea darului – apoi confirmarea

I  Domnul este Cel care alege oameni in lucrare  1Imp.19:15,16

15 Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie pînă la Damasc; şi cînd vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei.
16 Să ungi şi pe Iehu, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel; şi să ungi pe Elisei, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca prooroc în locul tău.

 

      1 Dumnezeu nu alege oameni perfecti

Ex.  Ilie – fricos, depres, fara speranta

-D ne alege si investeste in noi in ciuda deficientelor noastre, a slabiciunilor noastre

         Ex. alegerea lui Pavel 1Tim.1:13,14 Mulţămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m’a întărit, că m’a socotit vrednic de încredere, şi m’a pus în slujba Lui,
13 măcarcă mai înainte eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentrucă lucram din neştiinţă, în necredinţă!

         Ex.  Petru (incapatanat, impulsiv, razbunator) ;

         Ex. Matei vamesul (lacom si necinstit)

         Ex. Simon Zelotul (violent)

         ExIoan Botezatorul da dovada de slabiciune   

 „Iată glasul celui ce strigă în pustie: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.“  mai intai este convins ca el pregateste calea lui Isus, apoi trimite ucenici ca sa-l intrebe pe Isus daca este El acela  in Mat.11:3    Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?“

  -Dumnezeu schimba caracterul si ne modeleaza in timpul lucrarii (prin credinta in Isus, umple cu putere, da intelepciune, ne vorbeste prin vedenii)

-D nu lucreaza cu oameni corupti,  Anania si Safira; Simon vrajitorul, imparatul Saul

 

       2 Dumnezeu nu alege dupa aparente, dupa infatisare, dupa talente, dupa frumusete, inteligenta

-de ce? – ca sa nu se laude

1 Cor.1:26-29 26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sînt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.
27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.
28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sînt, ca să nimicească pe cele ce sînt; 29 pentruca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu

-Samuel in casa lui Isai (alegerea lui David) 1Sam.16:6,7 Cînd au intrat ei, Samuel, văzînd pe Eliab, şi-a zis: „Negreşit, unsul Domnului este aici înaintea Lui.“ 7 Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.“

-de mic copil David avea o inima zeloasa, pasiune pt Domnul – cantare si poezie, iubire pt Domnul

-Pavel spune in 2 Cor.2:14-16  14 Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspîndeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.
16 …Şi cine este deajuns pentru aceste lucruri?  Cine este destul de pregatit pt lucrarea lui D?

2Cor.3:5  Nu că noi prin noi înşine sîntem în stare să gîndim ceva ca venind dela noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine dela Dumnezeu,

  

        3 Dumnezeu nu alege oameni ingamfati 

-v 21 După ce s’a depărtat de Ilie, s’a întors şi a luat o păreche de boi pe cari i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert carnea, şi a dat-o oamenilor s’o mănînce. Apoi s’a sculat, a urmat pe Ilie, şi a fost în slujba lui.

 -cum l-a cunoscut poporul evreu pe Elisei;

Ex.   Israel-Iuda-Edom erau in razboi cu Moabul

2Imp.3:10 Atunci împăratul lui Israel a zis: „Vai! Domnul a chemat pe aceşti trei împăraţi ca să-i dea în mînile Moabului!“
11 Dar Iosafat a zis: „Nu este aici nici un prooroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?“ Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: „Este aici Elisei, fiul lui Şafat, care turna apă pe mînile lui Ilie.“

-D allege oameni smeriti, umili

-dar Elisei era un patron – a coborat la robie avea 12 perechi de boi cu care ara

-Moise si David  luati de la oi; Petru –pescar, oameni muncitori – D nu promoveaza lenea

-1Pet.5:2-4 Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un cîştig mîrşav, ci cu lepădare de sine.
3 Nu ca şi cum aţi stăpîni peste cei ce v’au căzut la împărţeală, ci făcîndu-vă pilde turmei.
4 Şi cînd Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.

-Ghedeon Jud.6:15,16   Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea eate cea mai săracă din Manase, şi eu sînt cel mai mic din casa tatălui meu.“
16 Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om“.

 

          4 Dumnezeu nu alege oameni iresponsabili

-v20 Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie, şi a zis: „Lasă-mă să sărut pe tatăl meu şi pe mama mea, şi te voi urma.“ Ilie i-a răspuns: „Du-te, şi apoi întoarce-te: dar gîndeşte-te la ce ţi-am făcut.“
-Elisei n-a fugit dupa Ilie cerand mantaua, e gresit sa alergam dupa popularitate

-D il cheama la cel mai important moment al vietii lui , sa fie cineva in Israel – lucrarea e importanta, trebuie sa-mi anunt familia spune Elisei, dau o masa comunitatii, saracilor

-nu iresponsabili ca Diotref 3Ioan.1:9 Am scris ceva Bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întîietatea între ei, nu vrea să ştie de noi.

-nu ca fariseii   Mat.23:6,7  umblă după locurile dintîi la ospeţe, şi după scaunele dintîi în sinagogi;
7 le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: «Rabi! Rabi!»

-nu slujitori care abandoneaza lucrarea pt bani    2Tim.4:10 Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum m’a părăsit, şi a plecat la Tesalonic. Crescens s’a dus în Galatia, Tit în Dalmatia.

-nu ca tanarul care urmarea mostenirea parintilor     Mat.8:21,22  Un altul, care era dintre ucenici, I-a zis: „Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întîi să îngrop pe tatăl meu22 „Vino după Mine“, i-a răspuns Isus, „şi lasă morţii să-şi îngroape morţii.“

-vorbim despre lacomia de bani 18 Căci Scriptura zice: „Să nu legi gura boului cînd treieră bucate“; şi: „Vrednic este lucrătorul de plata lui.“

 

 

Daniel Corjuc – Ravena  30.10.2016