Maranata

Domnul nostru vine

 

            Corabia din viata noastra           Mat.14:22-33

 

22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, pînă va da drumul noroadelor. 23 După ce a dat drumul noroadelor, S’a suit pe munte să Se roage, singur la o parte. Se înoptase, şi El era singur acolo. 24 În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării; căci vîntul era împotrivă. 25 Cînd se îngîna ziua cu noaptea, Isus a venit la ei, umblînd pe mare. 26 Cînd L-au văzut ucenicii umblînd pe mare, s’au spăimîntat, şi au zis: „Este o nălucă!“ Şi de frică au ţipat. 27 Isus le-a zis îndată: „Îndrăzniţi, Eu sînt; nu vă temeţi!“ 28 „Doamne“, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.“
29 „Vino!“ i-a zis Isus. Petru s’a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. 30 Dar, cînd a văzut că vîntul era tare, s’a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!“ 31 Îndată, Isus a întins mîna, l-a apucat, şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentruce te-ai îndoit?“ 32 Şi după ce au intrat în corabie, a stat vîntul. 33 Ceice erau în corabie, au venit de s’au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!“

 

-17 minuni vorbesc despre vindecare

-6  minuni vorbesc despre eliberari de duhuri

-3 minuni vorbesc despre  invieri 

-9 minuni vorbesc despre autoritatea lui Isus  asupra naturii

 

1 Furtunile sunt trimise sau ingaduite de Isus cu scopuri  bine determinate in viata noastra

22 Îndată după aceea, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de partea cealaltă, pînă va da drumul noroadelor.

-v 22, “dupa aceea” dupa minunea cu inmultirea celor 5 paini si 2 pesti Isus ii sileste (ii constrange, ii indupleca, ii obliga) , de ce?

-dupa vestea taierii capului lui Ioan Botezatorul, Isus se duce la o noapte de rugaciune

-nu a fost indeajuns minunea cu inmultirea celor 5 paini si 2 pesti, si hranirea a peste 5 mii de oameni pt ca ucenicii sa-l cunoasca cu adevarat pe Isus

Mar.6:45-52 45 Îndată, Isus a silit pe ucenicii Săi să intre în corabie, şi să treacă înaintea Lui de cealaltă parte, spre Betsaida. În timpul acesta, El avea să dea drumul norodului. 46 Dupăce Şi-a luat rămas bun dela norod, S’a dus în munte, ca să Se roage. 47 Cînd s’a înserat, corabia era în mijlocul mării, iar Isus era singur pe ţărm. 48 A văzut pe ucenici că se necăjesc cu vîslirea, căci vîntul le era împotrivă. Şi într’a patra strajă din noapte, a mers la ei, umblînd pe mare, şi voia să treacă pe lîngă ei. 49 Cînd L-au văzut ei umblînd pe mare, li s’a părut că este o nălucă, şi au ţipat; 50 pentrucă toţi L-au văzut, şi s’au spăimîntat. Isus a vorbit îndată cu ei, şi le-a zis: „Îndrăzniţi, Eu sînt, nu vă temeţi!“ 51 Apoi S’a suit la ei în corabie, şi a stat vîntul. Ei au rămas uimiţi şi înmărmuriţi, 52 căci nu înţeleseseră minunea cu pînile, fiindcă le era inima împietrită.

Raspunsul:  de ce le-a silit? Dupa miracolul inmultirii painilor si pestilor nici unul  nu l-a cunoscut cu adevarat, si  nu au inteles  si nu au exclamat “Tu esti Hristosul Fiul lui Dumnezeu” 

Mat.14:32 Şi după ce au intrat în corabie, a stat vîntul. 33 Ceice erau în corabie, au venit de s’au închinat înaintea lui Isus, şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!“

-sa imi trimite Domnul furtuni in viata si sa nu inteleg, dand mereu vina pe imprejurari?

         1  Exemplu:     imi trimite Domnul saracie, nu ma ajung cu banii, amenzi, masina se strica, pierd locul de munca,  cu scop bine definit.

Hagai.1:5:11 Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
6 Sămănaţi mult, şi strîngeţi puţin, mîncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald; şi cine cîştigă o simbrie,(salariu) o pune într’o pungă spartă! 7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre! 8 Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, şi voi fi proslăvit, zice Domnul.“ 9 „Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentruce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărîmată, pe cînd fiecare din voi aleargă pentru casa lui. 10 De aceea cerurile nu v’au dat roua, şi pămîntul nu şi-a dat roadele. 11 Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grîu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pămîntul, peste oameni şi peste vite, şi peste tot lucrul mînilor voastre.“

          2 Exemplu:      Ev.12:5-7  D trimite intentionat uneori dureri, boli , suferinte pt ca ne iubeste si nu vrea sa derapam prea mult de pe cale, trimise pt indreptare      Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului, şi nu-ţi pierde inima cînd eşti mustrat de El. 6 Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.“ 7 Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii.

          3 Exemplu    Rom.5:3,4 D trimite sau permite furtuni cu rol de modelare, de pregatire pt slujire  3 Ba mai mult, ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre; căci ştim că necazul aduce răbdare, 4 răbdarea aduce biruinţă în încercare, iar biruinţa aceasta aduce nădejdea.

 

2  Trebuie sa avem incredere in Isus in mijlocul furtunii

28 „Doamne“, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.“
29 „Vino!“ i-a zis Isus. Petru s’a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus.

       Incredere – a ma bizui pe cineva, a ma baza pe cineva avand un sentiment de siguranta. Acest sentiment de siguranta nu il am pana nu il cunosc pe acel cineva. Ex. n-o sa-l las pe copil acasa la tine pana nu te cunosc bine

Ce este corabia? 

-orice lucru, sistem  care ne transmite siguranta, care credem noi ca ne va proteja in momentele dificile fara sa facem apel la  Isus (cand sunt necazuri fugim la mama, fugim la doctor,  banca si economiile noastre, pastorul,  biserica)

                      A) Trebuie sa avem incredere in Isus in slujire exista intotdeauna o chemare speciala pt a iesii din normal si a merge intr-o alta dimensiune, nu cred ca toti suntem chemati sa parasim corabia. Daca Domnul ne cheama, atunci  sa coboram din corabie ; daca nu , atunci nu   

Ex. lui Iona 1 Cuvîntul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: 2 „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s’a suit pînă la Mine!“ 3 Şi Iona s’a sculat să fugă la Tars, departe de Faţa Domnului......

11 Ei i-au zis: „Ce să-ţi facem, ca să se potolească marea faţă de noi?“ Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. 12 El le-a răspuns: „Luaţi-mă, şi aruncaţi-mă în mare, şi marea se va linişti faţă de voi! Căci ştiu că din vina mea vine peste voi această mare furtună!“ ......

17 Domnul a trimes un peşte mare să înghită pe Iona, şi Iona a stat în pîntecele peştelui trei zile şi trei nopţi.

De ce Iona nu a vrut sa iasa din corabia lui? teama de esec?,  Iona.4:1-4 1 Lucrul acesta n’a plăcut deloc lui Iona, şi s’a mîniat. 2 S’a rugat Domnului, şi a zis: „Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu cînd eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător, şi bogat în bunătate, şi că Te căieşti de rău!

Aplicatie practica

-ai primit o chemare speciala, de ce nu vrei sa iesi din barca si sa inaintezi prin credinta?

Ex.    -ai vocatie pt  predica, si nu vrei sa iesi din corabie (din normal), ca sa nu-ti pierzi confortul si bunastarea pt ca: corabia protejeaza o perioada

          -ai darul rugaciunii, de ce nu vrei sa iesi din corabie si sa-i strangi pe oameni la rugaciune?

          -ai darul evanghelizarii,   cantatului la instrumente,     primirii de oaspeti,

        

                B) Trebuie sa avem incredere in Isus in viata,   D  ne cheama sa traim prin credinta, fara sa traim ingrijorati, sa cadem in depresie din aceasta cauza. 1Tim.6:6-10  6 Negreşit, evlavia însoţită de mulţămire este un mare cîştig. 7 Căci noi n’am adus nimic în lume, şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. 8 Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. 9 Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, cari cufundă pe oameni în prăpăd, şi pierzare. 10 Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, cari au umblat după ea, au rătăcit dela credinţă, şi s’au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.

 

-suntem chemati sa parasim corabia si sa o parasim prin credinta pt a castiga  ceva de valoare

-v 29 “vino” doar Petru a dorit sa umble pe ape si  a fost gata sa vina

Cel mai mare esec nu este sa te scufunzi cand incepi sa umblii pe ape (acolo e Isus) ci sa ramanem in barca de frica sa nu ne scufundam 

 

-exista 2 tipuri de oameni, 1  cei care aleg sa coboare din barca si lupta, realizeaza lucruri marete pt D

                                                2 cei care aleg sa ramana in barca sub protecti sistemului in care traim

 

3 Trebuie sa invingem indoiala in mijlocul furtunii! Cum?

29 „Vino!“ i-a zis Isus. Petru s’a coborît din corabie, şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. 30 Dar, cînd a văzut că vîntul era tare, s’a temut; şi fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!“

-oare fac bine ce fac, toti ucenicii au ramas in corabie (protejati limitat) doar Petru a iesit

     Indoiala – a fi nesigur, a fi neincrezator, a ezita

-Ex. In Mar.4:35  cu Isus langa ei,  ucenicii s-au temut de moarte (invatatorule nu-ti pasa ca pierim) 35 În aceeaş zi, seara, Isus le-a zis: „Să trecem în partea cealaltă.“ 36 Dupăce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în care se afla, şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. 37 S’a stîrnit o mare furtună de vînt, care arunca valurile în corabie, aşa că mai că se umplea corabia. 38 Şi El dormea la cîrmă pe căpătîi. Ucenicii L-au deşteptat, şi I-au zis: „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?“ 39 El S’a sculat, a certat vîntul, şi a zis mării: „Taci! Fără gură!“ Vîntul a stat, şi s’a făcut o linişte mare. 40 Apoi le-a zis: „Pentruce sînteţi aşa de fricoşi? Tot n’aveţi credinţă?“ 41 I-a apucat o mare frică, şi ziceau unii către alţii: „Cine este acesta de Îl ascultă chiar şi vîntul şi marea?“

-niciodata sa nu va luati ca modele de pocainta oamenii (Petru a fost om si  s-a scufundat)

-nelinistea

Raspuns:

 descoperind propria corabie si sa coboram din ea (adica acele lucruri pamantesti in care ne gasim siguranta, unde implicat nu este Isus;  Ex. economiile puse deoparte pt vremuri grele, cunostintele noastre-doctor, mecanic, profesor, locul de munca, locuinta,

-sa ne incredem in Isus care nu dezamageste pe nimeni

 

Daniel Corjuc,    Maranata Udine  26.06.2016