Maranata

Domnul nostru vine

 

              Ferice de cei impaciuitori       Mat.5:1-12

 

1Cînd a văzut Isus noroadele, S’a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s’au apropiat de El. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: 3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! 5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul! 6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!   

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

Ce spune societatea si Biblia despre impaciuitori?

Societatea, Dex. impaciuitor-conciliant; cu rol de a mijlocii o impaciuire; pacificator; albitru

Biblia, in gr.  impaciuitor inseamna facator de pace si nu doar iubitor de pace

Ce spune societatea si Biblia despre pace?

Opusul pacii – razboiul, conflictul, cearta ex. am cunoscut un tanar muncit de un duh de cearta; care pornea mereu cearta, ii facea pe frati sa se certe

Pace – Dex. lipsa conflictului sau a razboiului, intelegere, armonie, tihna, ragaz, seninatate; liniste; calm; multumire

Pacea biblica  – ebr. shalom ; Isus Printul -pacii - siguranta mantuirii

-Ev.7:2 care, după însemnarea numelui său, este întîi, „Împărat al neprihănirii“, apoi şi „Împărat al Salemului“, adic㠄Împărat al păcii“;

-Is.9:16   Căci un Copil ni s’a născut, un Fiu ni s’a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veciniciilor, Domn al păcii.

-Mat.10:34-36   34 Să nu credeţi că am venit s’aduc pacea pe pămînt; n’am venit să aduc pacea, ci sabia. 35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa, şi pe noră de soacră-sa.
36 Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.

Pericole de dragul pacii; 2 extreme

-toleranta, inchisul ochilor Adevarului; Cuvantului; principiilor biblice; a bunului simt doar sa nu ne certam asta nu e pace ci slabiciune

-compromisul (sotia cicalitoare, revolutionara, sot violent )

-deacord ca pt a avea pace intre noi trebuie platit pretul: dar nu la principii biblice ci la mofturi

-sa cazi la pace cu oricine si cu orice pret, calcand in picioare adevarul; bunul simt ?

 

1 Impaciuitori pot ajunge cei care au cautat, au gasit si au primit deja pacea lui Isus

-1Pet.3:10, 11 Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrîneze limba dela rău, şi buzele dela cuvinte înşelătoare.11 Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea, şi s’o urmărească.

1 sa caute pacea – gr. zetein, a face obiectivul tuturor cautarilor noastre

2 s-o urmareasca – cum urmareste un vanator vanatul

-Ps.34:14 Depărtează-te de rău, şi fă binele; caută pacea, şi aleargă după ea!

-Ioan.14:27 Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v’o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimînte

Col.3:15 Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpînească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători

 acestia trebuie sa fie impacati cu trecutul lor; pacea trebuie sa stapaneasca in viata noastra

Pacea vazuta din 2 perspective

1 Pacea ca rezultat a unui legamant, a unei intelegeri Gen.14:13 A venit unul, care scăpase, şi a dat de ştire lui Avram, Evreul; acesta locuia lîngă ştejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eşcol, şi fratele lui Aner, cari făcuseră legătură de pace cu Avram. -aceasta pace va tine pana nu va fi incalcata intelegerea

 

2 Pacea ca rezultat a trairii cu Isus

-pacea nu vine din scoli, seminarii, intelegeri, religiozitate ci din:

-prietenia cu D   Iov.22:21 Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei avea pace; te vei bucura astfel iarăş de fericire.

- o au oamenii placuti lui D Lu.2:14  Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între oamenii plăcuţi Lui.“

 

2 Impaciuitorii sunt aceia care duc pacea lui Isus mai departe, devenind ambasadorii pacii

2Cor.5:18-20 18 Şi toate lucrurile acestea sînt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19 că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20 Noi dar, sîntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

Cum arata facatorul de pace?

-Tit.3:1,2 Adu-le aminte să fie supuşi stăpînirilor şi dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun,2 să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blîndeţă faţă de toţi oamenii.

-Fil.2:3,4 Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş. 4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

 

3 Cine poarta pacea lui Hristos atrage oamenii la el

-de unde sa stiu daca sunt un impaciuitor? Voi atrage oameni

-Is.52:7 Ce frumoase sînt pe munţi, picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte pacea picioarele celui ce aduce veşti bune, care vesteşte mîntuirea! Picioarele celui ce zice Sionului: «Dumnezeul tău împărăţeşte!“

 

-Impaciuitorii sunt credinciosii impacati cu D care vestesc nevoia impacarii aproapelui cu D.

-Oameni cu speranta cereasca, cu nadejde Dumnezeiasca, cu siguranta intrarii in noul Ierusalim cetatea lui Dumnezeu.

-Numiti fii ai lui Dumnezeu, au investit viata si timpul in lucrurile cu adevarat importante, eterne

 

 

Daniel Corjuc 17.01.2016  Udine