Maranata

Domnul nostru vine

 

     Ferice de cei prigoniti  din pricina neprihanirii  Mat.5:1.12

 

1Cînd a văzut Isus noroadele, S’a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s’au apropiat de El. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: 3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! 5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul! 6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!   

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

-in fata lor statea cineva care cunostea taina inimii (mesaj catre conducatorii religiosi)

Saducheii – patroni - bogati, functii inalte in conducerea politica dar si in preotime (70 de membrii in sobor)

-se considerau autosuficienti, (spuneau ca D nu se implica in orice) negau invierea mortilor, sau viata dupa moarte, ingerii si demonii

-acceptau autoritatea Cuvantului nu si traditia orala

Fariseii – oameni de afaceri din clasa mijlocie, mai aproape de oameni, credeau in traditia egala cu autoritatea Cuvantului,

-credeau in implicarea lui D in cele mai mici detalii, in invierea mortilor, viata dupa moarte

Carturarii – invatatorii legii

Zelosii  cei ce provocau rascoalele impotriva romanilor

 

Sunt multi oameni prigoniti / batjocoriti

-din punct de vedere politic

-din cauza religiei legaliste sau libertine care o practica

-din cauza orientarii lor sexuale

-din cauza culorii pielii lor

 Ferice de cei prigoniti din pricina neprihanirii

prigonit – persecutat, asuprit, a provoca cuiva in  mod permanent numai necazuri , al fugarii obsedant pe cineva, al trata cu ura, a chinui pe cineva

neprihanire – fara pacat, nevinovatie, moralitate, puritate, curatenie

a fi prigonit din pricina neprihanirii – inseamna a fi asuprit, pt ca am ales sa traiesc drept, dupa Cuvantul lui D intr-un sistem pe invers

-2Tim.3:12  De altfel, toţi ceice voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi.

-sa fi fericit cand esti hartuit de societate, batjocorit de sistemul lumesc?

 

1 Trebuie sa intelegem ca  persecutia este o realitate de care toti trebuie sa avem parte

-trebuie sa intelegem ca suntem batjocoriti pt ca:

1 Tatal nostru Dumnezeu este in conflict cu diavolul stapanitorul lumii acesteia

         Ioan.14:30  Nu voi mai vorbi mult cu voi; căci vine stăpînitorul lumii acesteia. El n’are nimic în Mine;

         2Cor.4:4 a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.

2 Suntem trimisi sa continuam misiunea inceputa de Isus in lume

         Ioan.20:21  Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M’a trimes pe Mine Tatăl, aşa vă trimet şi Eu pe voi22 După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: „Luaţi Duh Sfînt!

         Lu.10:3  Duceţi-vă; iată, trimet ca pe nişte miei în mijlocul lupilor

         Ioan.15:18,  Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M’a urît înaintea voastră. 19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentrucă nu sînteţi din lume, şi pentrucă Eu v’am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea.

         Ioan.17:14  Le-am dat Cuvîntul Tău; şi lumea i-a urît, pentrucă ei nu sînt din lume, dupăcum Eu nu sînt din lume.

3 Isus, modelul nostru, a fost prigonit

Ioan.15:20 Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: «Robul nu este mai mare decît stăpînul său.» Dacă m’au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvîntul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

Lu.23:31 Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?“

 

2 Trebuie sa intelegem cauza pt care suferim, sa discernem bine

 -Ioan.17:14  Le-am dat Cuvîntul Tău; şi lumea i-a urît, pentrucă ei nu sînt din lume, dupăcum Eu nu sînt din lume.

  -1Pet.4:15 Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş, sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia

-1Pet.2:19-21 19 Căci este un lucru plăcut, dacă cineva, pentru cugetul lui faţă de Dumnezeu, sufere întristare, şi sufere pe nedrept. 20 În adevăr, ce fală este să suferiţi cu răbdare să fiţi pălmuiţi, cînd aţi făcut rău? Dar dacă suferiţi cu răbdare, cînd aţi făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. 21 Şi la aceasta aţi fost chemaţi; fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v’a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele Lui.

-1Pet.4:12-14  Prea iubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi: 13 dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucît aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.
14 Dacă sînteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.

 

-luceafarul stralucitor si-a facut-o cu mana lui Is.14:12-15  Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pămînt, tu, biruitorul neamurilor! 13 Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; 14 mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.» 15 Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adîncimile mormîntului!

-Samson Jud.16:6 Dalila a zis lui Samson: „Spune-mi, te rog, de unde-ţi vine puterea ta cea mare, şi cu ce ar trebui să fii legat ca să fii biruit“. Fiindcă ea îl necăjea şi-l chinuia în fiecare zi cu stăruinţele ei, sufletul i s’a umplut de o nelinişte de moarte, 17 şi-a deschis toată inima faţă de ea, şi i-a zis: „Briciul n’a trecut peste capul meu, pentrucă sînt închinat Domnului din pîntecele maicii mele. Dacă aş fi ras, puterea m’ar părăsi, aş slăbi, şi aş fi ca orice alt om“.20 Atunci ea a zis: „Filistenii sînt asupra ta, Samson!“ Şi el s’a trezit din somn, şi a zis: „Voi face ca şi mai înainte, şi mă voi scutura“. Nu ştia că Domnul Se depărtase de el. 21 Filistenii l-au apucat, şi i-au scos ochii; l-au pogorît la Gaza, şi l-au legat cu nişte lanţuri de aramă. El învîrtea la rîşniţă în temniţă.

-Iosif Gen.39:7  După cîtăva vreme, s’a întîmplat că nevasta stăpînului său a pus ochii pe Iosif, şi a zis: „Culcă-te cu mine!“ 10 Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n’a voit să se culce şi să se împreune cu ea. 11 Într’o zi, cînd intrase în casă, ca să-şi facă lucrul, şi cînd nu era acolo nici unul din oamenii casei, 12 ea l-a apucat de haină, zicînd: „Culcă-te cu mine!“ El i-a lăsat haina în mînă, şi a fugit afară din casă. 13 Cînd a văzut ea că-i lăsase haina în mînă, şi fugise afară, 14 a chemat oamenii din casă, şi le-a zis: „Vedeţi, ne-a adus un Evreu ca să-şi bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat în gura mare. 20 A luat pe Iosif, şi l-a aruncat în temniţă în locul unde erau închişi întemniţaţii împăratului; şi astfel Iosif a stat acolo, în temniţă

 

3 Trebuie sa intelegem ca locul nostru nu e pe pamantul acesta, si ca batjocura va lua sfarsit – bucurati-va

-2Cor.4:7  7 Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai pomenită să fie dela Dumnezeu şi nu dela noi. 8 Sîntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strîmtoare; în grea cumpănă, dar nu desnădăjduiţi; 9 prigoniţi, dar nu părăsiţi; trîntiţi jos, dar nu omorîţi. 10 Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorîrea Domnului Isus, pentruca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.

14 Şi ştim că Cel ce a înviat pe Domnul Isus, ne va învia şi pe noi împreună cu Isus, şi ne va face să ne înfăţişăm împreună cu voi.

16 De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuş omul nostru din lăuntru se înoieşte din zi în zi. 17 Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate vecinică de slavă. 18 Pentrucă noi nu ne uităm la lucrurile cari se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile cari se văd, sînt trecătoare, pe cînd cele ce nu se văd, sînt vecinice.

 

-7100 crestini ucisi in 2015; 2400 de biserici distruse

-cei mai persecutati crestini sunt in Corea de N; Irak; Afganistan; Siria; Pakistan; Somalia; Iran, Libia
Constantin Caraman nascut in 1912 arestat in 1950-1951 si incarcerat la Jilava; 1964-1965 pt trafic de Biblii, 1977 din nou torturat de securitate, trimis la munca la Canalul –Dunarea Marea Neagra

Rascol Vasile; Nicolae Victor si sotia Elena arestati si chinuiti de securitate pt materiale religioase

Alecu Iacob  - violonist si compozitor de muzica la Sibiu; 1970 primeste 8 ani

Mircea Detesan – torturat de securitate, dupa revolutie a fost chemat sa faca plangeri impotriva celor care l-au torturat – a scris iertare.

Traian Dorz – liderul miscarii oastea Domnului, 1959 condamnat la 17 ani de inchisoare-munca zilnica, a facut 16. A scris cca 300 de poezii.

Richard Wumbrand – 14 ani de inchisoare Ioan Ioanid – 20 de ani de inchisoare; evadeaza

 

Daniel Corjuc  -  31.01.2016 Udine