Maranata

Domnul nostru vine

 

                                                                Frica de Domnul  Ev.12:28,29

 

Frica – DEX stare continua de adanca neliniste si tulburare provocata de un pericol real sau imaginar

Frica de Domnul Pv.1:7 yirah; Ps.33:8 yare; Iov.23:15 pachad care inseamna chiar: frica, groaza, teroare iar in Pv.3:9 avem “cinsteste pe Domnul” kabad

-se face confuzie: frica de Domnul (teama sfanta)  nu este tot una cu Duhul de frica 1Ioan.4:18 În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvîrşită izgoneşte frica; pentrucă frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n’a ajuns desăvîrşit în dragoste.

-frica de Domnul duce la pocainta si ascultare de Dumnezeu, acolo se naste dragoste pt Dumnezeu

-duhul de frica duce la sinucidere, rebeliune, cearta etc.

 

1 Frica de Domnul o pricepem doar dupa ce il cunoastem pe D

-Ex. Bill Gates a inventat microsoftul! un necunoscut pt bunica,  nu poti sa dai cinstea cuvenita unei persoane pe care n-o cunosti!

 

    In VT – accentul cade pe ordinea exterioara, iar in NT accentul cade pe ordinea interioara

-mai intai D vrea ordine, apoi se coboara slava lui D si  apoi D asteapta reverenta

         -saze zile D aranjeaza gradina, (ordine in gradina) iar in a saptea zi D se coboara in slava Lui, ca mai apoi sa pretinda  o inchinare cu reverenta; Adam si Eva cad examenul

         -Ex.40:34,35 33 Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului şi altarului, şi a pus perdeaua la poarta curţii. Astfel a isprăvit Moise lucrarea 34 Atunci norul a acoperit cortul întîlnirii, şi slava Domnului a umplut cortul. 35 Moise nu putea să intre în cortul întîlnirii, pentrucă norul stătea deasupra lui, şi slava Domnului umplea cortul, mai intai ordine instaurata in cortul intalnirii ridicat, apoi se coboara slava lui D si mai apoi D pretinde inchinare cu frica Lev.10:1,2 1 Fiii lui Aaron, Nadab şi Abihu, şi-au luat fiecare cădelniţa, au pus foc în ea, şi au pus tămîie pe foc; şi au adus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care El nu li-l poruncise.
2 Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit înaintea Domnului

         -templul este construit, 2Cron.5:1 Astfel a fost isprăvită toată lucrarea pe care a făcut-o Solomon pentru Casa Domnului.  ordinea este instaurata si apoi se coboara slava lui D, 2Cron.5:13

 14 Preoţii n’au putut să mai stea acolo ca să facă slujba, din pricina norului; căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu. iar mai apoi D asteapta inchinare cu reverenta;  nesocotirea lui D aduce judecata 2Cron.36:16-19 16 Dar ei şi-au bătut joc de trimeşii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele, şi au rîs de proorocii Lui, pînă cînd mînia Domnului împotriva poporului Său a ajuns fără leac.17 Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul Haldeilor, şi a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locaşului lor celui sfînt. N’a cruţat nici pe tînăr, nici pe tînără, nici pe bătrîn, nici pe omul gîrbov supt povara perilor albi, ci a dat totul în mîna lui. 18 Nebucadneţar a dus la Babilon toate uneltele din Casa Domnului, mari şi mici, vistieriile Casei Domnului, şi vistieriile împăratului şi ale căpeteniilor lui.

 

      In NT – accentul cade pe ordinea interioara  (D nun vrea in cort, templu, ci in inima)

-2Cor.6:16; 16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi sîntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.“

      -In VT D alege mesteri care sa pregateasca cortul intalnirii sau mai apoi templul, ca apoi sa se coboare in slava Sa

      -In NT D il trimite pe Ioan B  Luca 16:16  16 Legea şi proorocii au ţinut pînă la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. apoi Is.40:3-5. 3 Un glas strigă: „Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru! 4 Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în cîmpii, şi strîmtorile în vîlcele! 5 Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit Ioan este trimis la oile lui Israel care s-au ratacit de pe cale si le predica botezul pocaintei – scufundare totala, intoarcere radicala la D

-vine Isus (mesterul zidar) si pune temelia noului templu 1Cor.3:11 11 Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decît cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.

          -Prin jertfa Sa D  isi atinge tinta mult asteptata; vreau din nou sa locuiesc in inima omului, nu in cort, nu in templu , fara preoti intermediari ci Eu si omul  1Pet.2:5; Ef.2:22 Şi prin El şi voi sînteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

   -Fapte 2:1-4  s-a coborat Duhul Sfant peste ei, aveau acelasi gand – ordinea reinstaurata din nou ca mai apoi sa se coboare Slava lui D (interesant ca erau 500 la inaltare, mai apoi nr a scazut la 120-si-au pierdut rabdarea)

   -cand s-a coborat Duhul Sfant peste ei, au fost acuzati ca sunt beti-deci comportamentul lor arata ca a unor oameni beti-deci nu va fie rusine ci bucurativa in Duhul Sfant

       -1Pet.1:15-17 purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre  nu spune purtati-va cu dragoste -nu il putem iubii pe D decat daca ne temem de El, si nu ne putem teme de El decat daca il iubim!

       - Frica de Domnul o vei intelege numai daca ai o relatie puternica cu Dumnezeu, o cunoastere profunda a Lui din Cuvant si din trairea zilnica prin credinta

      -asa s-a intamplat cu Isus, Dumnezeu Fiul (Maret, Glorios, Faimos, Creator) Ioan.1:10-14

 10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. 11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. 12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13 născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. 14 Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. –

       -Is.29:13 se rugau lui D, si D era printre ei, si nu pricepeau 13 Domnul zice: „Cînd se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine, nu este decît o învăţătură de datină omenească.

 

      2 O problema a noastra este ca il coboram pe Dumnezeu la nivelul nostru de oameni muritori pt ca nu cunoastem maretia lui D, adica limitam slava lui D

  -Gen.3:5 dar Dumnezeu ştie că, în ziua cînd veţi mînca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele şi răul diavolul il coboara jos pe D, iar lui Adam ii place cum suna

 -Exod.32:5 Maine va fi o sarbatoare in cinstea Domnului” Moise plecat pe muntele Sinai iar poporul proclama numele Yahwe in dreptul vitelului (adica cel ce este – singurul D adevarat)

 -Isaia 6:3-7  viziunea profetului despre maretia lui Dumnezeu Strigau unul la altul, şi ziceau: „Sfînt, sfînt, sfînt este Domnul oştirilor! Tot pămîntul este plin de mărirea Lui“!
4 Şi se zguduiau uşiorii uşii de glasul care răsuna, şi casa s’a umplut de fum.

       - Is.40:12  Cine a măsurat apele cu mîna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma, şi a strîns ţărîna pămîntului într’o treime de măsură? Cine a cîntărit munţii cu cîntarul, şi dealurile cu cumpăna?

D masoara oceanul si pamantul in palma Lui

 

         3 D este un judecator drept

-de ce D in unele cazuri judeca imediat, iar in alte cazuri intarzie cu judecata?

-1Ioan 4:8 D este dragoste ; Ev.12:29 D este un foc mistuitor

-fii lui Aaron - Nadab si Abihu au murit pe loc pt ca au adus foc strain

- Anania si Safira au murit pe loc pt ca au mintit

- Uza a murit pe loc pt lipsa de reverenta, Daca David citea Legea,  Uza nu murea

            dar fiii lui Eli  - Hofni si Fineas?   

       -au intretinut relatii sexuale cu femeile care slujeau la usa cortului si Eli tace

       - luau jertfele prin manipulare si amenintari pana s-au ingrasat deabinelea si Eli tace

      Raspunsul 1Sam.3:1-3  1 Tînărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvîntul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese.2 Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi, şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui,3 iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă; şi Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu

1 Cuvantul D era rar (asta inseamna ca si prezenta lui D este rara)

2 Cunoasterea lui D este limitata din pricina lipsei prezentei lui D

3 Ochii liderului  Eli erau tulburi spre deosebire de Moise avea ochii sanatosi Deut. 34:7

4 Candela lui D era pe terminate , gata sa se stinga

        Slava Dumnezeiasca mare – judecata mai grabnica

-intr-o sala mare cu cat este mai multa lumina cu atat se vede mai mult impuritatile si nevoia de curatenie; ok atunci sa traim in intuneric si D nu ne judeca 1Tim.5:24

    -Faptul ca judecata intarzie asta nu inseamna ca am scapat 2Cor.5:10; 10 Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut cînd trăia în trup.  Ev.10:30,31 Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!“ şi în altă parte: „Domnul va judeca pe poporul Său

  -1Tim.2:54  Păcatele unor oameni sînt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.

-in vremurile finale Pavel spune ca credinciosii vor fi din cale afara de rai 2Tim.3:5

-Rom.11:22  Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de ceice au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat şi tu. avem nevoie de echilibru frica si bunatatea lui D

 

D trimite profeti sa-I trezeasca pe evrei

-dupa 70 de ani de captivitate in babilon se intorc sa zideasca templul, insa pasiunea e scurta 16 ani a tinut si oamenii s-au racit (D il trimite pe Hagai sa-I trezeasca Hag.1:4-9) Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, cînd Casa aceasta este dărîmată?“
5 Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
6 Sămănaţi mult, şi strîngeţi puţin, mîncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, 7 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre!
8 Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne, şi zidiţi Casa! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta, şi voi fi proslăvit, zice Domnul.“9 „Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentruce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărîmată, pe cînd fiecare din voi aleargă pentru casa lui.10 De aceea cerurile nu v’au dat roua, şi pămîntul nu şi-a dat roadele.

-Maleahi 1:6 Dacă sînt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sînt Stăpîn, unde este teama de Mine? 3:8 Se cade să înşele un om pe Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?“ Dar voi întrebaţi: „Cu ce Te-am înşelat?“ Cu zeciuielile şi darurile de mîncare.

D vorbeste prin Biblie bisericii de astazi

-biserica traieste in perioada de constructie a templului interior, in asteptarea lui Isus,  insa biserica s-a racit, si cautam si noi bunastarea exterioara

-termometrul iubirii familiei, bisericii este timpul oferit- cand ne temem de D vom pune interesele si dorintele Lui mai presus de ale noastre.

-unde sunt predicatorii adevarati? Nu vroiau popularitate ci sa fie placuti lui D. nu vor vorbi ce place poporului ci ce vorbeste D Ier.5:30,31

1 Pt a avea teama de Dumnezeu trebuie sa-l cunoastem pe D!

2 Daca ai frica de D nu-l vei cobora la nivelul uman

3 D este un judecator drept

-Biserica din Fapte: Cinzecimea; Petru si Ioan se indreapta spre templu ologul e vindecat in strada;

Petru predica si 5 mii de oameni sunt mantuiti – n-a fost nici o chemare pt ca Petru si Ioan sunt arestati; dupa ce au fost eliberati din inchisoare sau rugat cu asa spirit de unitate incat s-a zguduit cladirea; umbra lui Petru vindeca, oameni care credeau in vestea cea buna Fap.5:15

-Petru pleaca la Lida unde il intalneste pe Enea paralizat de 8 ani, bolnavul e vindecat si cele 2 localitati Lida si Sarona Fap.9:35 s-a intors la Domnul Cum arata biserica de astazi?

-Biblia vorbeste despre ploaia tarzie, dar inainte de asta trebuie sa vina un moment greu de nepasare (filtrare a adevaratilor credinciosi)  Ioel.2:23,28-31 ; Hag.2:6-9 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Încă puţină vreme, şi voi clătina încă odată cerurile şi pămîntul, marea şi uscatul;
7 voi clătina toate neamurile; comorile tuturor neamurilor vor veni, şi voi umplea de slavă Casa aceasta, zice Domnul oştirilor.“8 „Al Meu este argintul, şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.“
9 „Slava acestei Case din urmă va fi mai mare decît a celei dintîi, zice Domnul oştirilor; şi în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oştirilor.“

Haide-ti sa-l cautam pe D  Osea.6:1-3  „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfîşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile Pv.2:1-5 Iac.5:7,8

 

Sursa fericirii : teama de Domnul Deut.5:29/ Frica de D inceputul intelepciunii Pv1:7; Pv.2:5

-Frica de D inseamna cunoasterea cailor lui D

-Frica de Domnul inseamna ascultare de D

-Frica de Domnul inseamna cunoasterea Cuvantului lui Dumnezeu

 

Beneficiile temerii de Domnul

-intelepciune Pv.9:10,11

-protectie Ps.34:7

-poarta de grija Ps.34:9

-bunatate Ps.103:11

-liniste launtrica Pv.15:16

-minte sanatoasa in alegeri Ps.25:12

-aduce bucuria de rodul muncii noastre Ps.128:1-4

 

-Ecl.12:13 Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.

 

 

Maranata Udine  - Daniel Corjuc      09.11.2014