Maranata

Domnul nostru vine

 

La biruinta se ajunge doar prin lupta     1Sam.17:1-11

 

1 Filistenii şi-au strîns oştile ca să facă război, şi s’au adunat la Soco, o cetate a lui Iuda; au tăbărît între Soco şi Azeca, la Efes-Damim.
2 Saul şi bărbaţii lui Israel s’au strîns şi ei; au tăbărît în Valea terebinţilor, şi s’au aşezat în linie de bătaie împotriva Filistenilor.
3 Filistenii se aşezaseră pe un munte deoparte, şi Israel pe un munte de cealaltă parte: doar valea îi despărţea.
4 Atunci a ieşit un om din tabăra Filistenilor şi a înaintat între cele două oştiri. El se numea Goliat, era din Gat, şi avea o înălţime de şase coţi şi o palmă.
5 Pe cap avea un coif de aramă, şi purta nişte zale de solzi în greutate de cinci mii de sicli de aramă.
6 Avea nişte tureci de aramă peste fluierele picioarelor, şi o pavăză de aramă între umeri.
7 Coada suliţei lui era ca un sul de ţesut, şi ferul suliţei cîntărea şase sute de sicli de fer. Cel ce-i purta scutul mergea înaintea lui.
8 Filisteanul s’a oprit; şi, vorbind oştilor lui Israel aşezate în şiruri de bătaie, le-a strigat: „Pentruce ieşiţi să vă aşezaţi în şiruri de bătaie? Nu sînt eu Filistean, şi nu sînteţi voi slujitorii lui Saul? Alegeţi un om care să se pogoare împotriva mea!
9 Dacă va putea să se bată cu mine şi să mă omoare, noi vom fi robii voştri; dar dacă-l voi birui şi-l voi omorî eu, voi ne veţi fi robi nouă şi ne veţi sluji.“
10 Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.“
11 Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale Filisteanului, şi s’au înspăimîntat şi au fost cuprinşi de o mare frică.

 

-pare o naratiune veche relatata de strabunici, astazi inca mai este adevarata – exista David si Goliat si astazi (racneste, sopteste in urechi – nu castigi, esti slab, nu esti bun de nimic)

-Goliat, dusmanul care ataca pe doua fronturi:

     -din exterior, folosinduse de uneltele sale (uitam ca suntem in razboi cu diavolul si ne luptam cu uneltele diavolului ca si sclavii) 

     -din interior  2Cor.10:3 Măcar că trăim în firea pămîntească, totuş nu ne luptăm călăuziţi de firea pămîntească.  important discernamantul

-ex. lui Isus Lu.23:33,34    33 Cînd au ajuns la locul, numit „Căpăţîna“, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la stînga. (discernamant)
34 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“ Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi. (Isus se uita la multime si vedea uneltele diavolului, oameni robiti de ura, rautate, de razbunare etc.)

 

Pt a ajunge biruitori, pt a experimenta bucuria victoriei nu avem voie sa uitam 3 lucruri import.

1 Pt a experimenta bucuria victoriei,  trebuie sa avem curaj in lupta

10 Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.“ ( timp de 40 de zile) 32 David a zis lui Saul: „Nimeni să nu-şi piardă nădejdea din pricina Filisteanului acestuia! Robul tău va merge să se bată cu el.“

      Trebuie sa ne definim identitatea (cum a facut-o David) – trebuie sa stim cine suntem

-unii spun ca suntem o intamplare, rezultat al evolutiei, creatia lui D, prin Isus – fii de D (trebuie sa stim cine suntem noi in Isus – dupa nasterea din nou, dupa transformarea mintii noastre)

-materialul din care suntem facuti ne da putina speranta , insa mainile Olarului ne dau curaj

Ier.18:3,4 3 Cînd m’am pogorît în casa olarului, iată că el lucra pe roată. 4 Vasul pe care-l făcea n’a izbutit, – cum se întîmplă cu lutul în mîna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a plăcut lui să-l facă.

-secretul curajului lui David a stat in credinta sa in D, increderea in D castigata prin experientele sale cu D (am batut, leul, ursul etc) 1Sam.17:45  David a zis Filisteanului: „Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului oştirii lui Israel, pe care ai ocărît-o.

 

 

      Trebuie sa privim prin ochii lui Dumnezeu , prin Isus, prin credinta fara prea multa ratiune

-uneori frica isi pune amprenta in viata noastra, si ne pierdem increderea in D cand ne uitam la noi cu ochi literali sau  folosind ratiunea

        Ex. a facut-o imparatul Saul Saul a zis lui David: „Nu poţi să te duci să te baţi cu Filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţa lui.“

        Ex. a facut-o profetul Samuel in casa lui Isai  1Sam.16:6,7 6 Cînd au intrat ei, Samuel, văzînd pe Eliab, şi-a zis: „Negreşit, unsul Domnului este aici înaintea Lui.“ 7 Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.“

        Ex. a facut-o Ghehazi, slujitorul lui Elisei 2Imp.15:16,17 15 Slujitorul omului lui Dumnezeu s’a sculat disdedimineaţă şi a ieşit. Şi iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai şi cară. Şi slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: „Ah! domnul meu, cum vom face?“ 16 El a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulţi sînt cei cu noi decît cei cu ei.“ 17 Elisei s’a rugat, şi a zis: „Doamne, deschide-i ochii să vadă.“ Şi Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai şi de cară de foc împrejurul lui Elisei.

 

2 Pt a experimenta bucuria victoriei,  trebuie sa insistam in lupta

-sa urmarim insistenta lui David

26 David a zis oamenilor de lîngă el: „Ce se va face aceluia care va omorî pe Filisteanul acesta, şi va lua ocara deasupra lui Israel?

28 Eliab, fratele lui cel mai mare… Îţi cunosc eu mîndria şi răutatea inimii. Te-ai pogorît ca să vezi lupta.“
30 Şi s’a întors dela el ca să vorbească cu altul, şi i-a pus aceleaşi întrebări.

-ajunge pana la imparat  33 Saul a zis lui David: „Nu poţi să te duci să te baţi cu Filisteanul acesta, căci tu eşti un copil, şi el este un om războinic din tinereţa lui.“  urmariti insistenta lui David
34 David a zis lui Saul: „Robul tău păştea oile tatălui său. Şi cînd un leu sau un urs venea să-i ia o oaie din turmă,
35 alergam după el, îl loveam, şi-i smulgeam oaia din gură. Dacă se ridica împotriva mea, îl apucam de falcă, îl loveam, şi-l omoram.
36 Aşa a doborît robul tău leul şi ursul; şi cu Filisteanul acesta, cu acest netăiat împrejur, va fi ca şi cu unul din ei, căci a ocărît oştirea Dumnezeului celui viu.“
37 David a mai zis: „Domnul, care m’a izbăvit din ghiara leului, şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mîna acestui Filistean.“ Şi Saul a zis lui David: „Du-te, şi Domnul să fie cu tine!“

- insistenta lui Isus in fata Tatalui Luca 13:7,8 7 Atunci a zis vierului: «Iată că sînt trei ani, decînd vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pămîntul degeaba?»
8 «Doamne», i-a răspuns vierul, «mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur, şi am să-i pun gunoi la rădăcină.

-femeia cu scurgere de sange Lu.8:43-46 Şi era o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sînge; ea îşi cheltuise toată averea cu doftorii, fără s’o fi putut vindeca vreunul.
44 Ea s’a apropiat pe dinapoi, şi s’a atins de poala hainei lui Isus. Indată, scurgerea de sînge s’a oprit.
45 Şi Isus a zis: „Cine s’a atins de Mine?“ Fiindcă toţi tăgăduiau, Petru şi ceice erau cu El, au zis: „Învăţătorule, noroadele Te împresoară şi Te îmbulzesc, şi mai întrebi: «Cine s’a atins de Mine?“
46 Dar Isus a răspuns: „S’a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.“

-Maria la mormant Ioan.20:11-16 11 Dar Maria şedea afară lîngă mormînt, şi plîngea. Pe cînd plîngea s’a plecat să se uite în mormînt.
12 Şi a văzut doi îngeri în alb, şezînd în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap şi altul la picioare.
13 „Femeie“, i-au zis ei, „pentruce plîngi?“ Ea le-a răspuns: „Pentrucă au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.“
14 Dupăce a zis aceste vorbe, s’a întors, şi a văzut pe Isus stînd acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.
15 „Femeie“, i-a zis Isus, „de ce plîngi? Pe cine cauţi?“ Ea a crezut că este grădinarul, şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.“
16 Isus i-a zis: „Marie!“ Ea s’a întors, şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!“ adică: „Învăţătorule!“

-Insistenta Mariei , i-a adus intalnirea cu Isus

Lu.11:9 Deaceea şi Eu vă spun: Cereţi, şi vi se va da: căutaţi, şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.

1Sam.1:10-13 10 Şi Ana se ruga Domnului cu sufletul amărît şi plîngea!
11 Ea a făcut o juruinţă, şi a zis: „Doamne, Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta, şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui, şi brici nu va trece peste capul lui.“
12 Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. 13 Ana vorbea în inima ei, şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul.

 

3 Pt a experimenta bucuria victoriei,  este nevoie sacrificiu, apoi asteptarea rezultatelor

1Sam.18:5 5 David se ducea şi izbutea ori unde-l trimetea Saul; a fost pus de Saul în fruntea oamenilor de răboi, şi era plăcut întregului popor, chiar şi slujitorilor lui Saul.

1Sam.18:22,23    22 b … fii acum ginerele împăratului.  23 “Slujitorii lui Saul au spus aceste lucruri la urechile lui David. Şi David a răspuns: „Credeţi că este uşor să fii ginerele împăratului? Eu sînt un om sărac şi de puţină însemnătate.“

 -rezultatele nu vin peste noapte Is.53:10,11 10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă … Dar, dupăce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămînţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mînile Lui.
11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora

 -Iac.5:7 Fiţi dar îndelung răbdători, fraţilor, pînă la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pămîntului, şi o aşteaptă cu răbdare, pînă primeşte ploaie timpurie şi tîrzie.

-rezultatele vin in urma sacrificiilor 2Tim.2:6 Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strîngă rodurile.

-in lupta nu castiga cine are gura mare, 10 Filisteanul a mai zis: „Arunc astăzi o ocară asupra oştirii lui Israel! Daţi-mi un om, ca să mă lupt cu el.“  

- Goliat nu cade la podea pt ca am gura mare (noi citim in familie, ne rugam, cantam, daca as avea 3 camere as fi ospitalier – vaduva saraca Lu.21:3,4 3 Şi a zis: „Adevărat vă spun, că această văduvă săracă a aruncat mai mult decît toţi ceilalţi; 4 căci toţi aceştia au aruncat la daruri din prisosul lor; dar ea a aruncat din sărăcia ei, tot ce avea ca să trăiască.“  ) ci cel ce pe campul de lupta demonstreaza umilinta, smerenie, curaj, perseverenta, respect pt ceilalti, rabdare, iubire.

-Goliat nu cade la podea pt ca am viziune si vreau sa merg in India, Goliat va cadea daca voi inainta in numele lui Isus si dupa porunca lui Isus Fap.1:8 Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi pînă la marginile pămîntului.“

 

 

Daniel Corjuc,   Udine  02.10.2016