Maranata

Domnul nostru vine

 

      Nasterea din nou – regenerarea   Ioan.3:1-8

 

1 Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.

2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.“
3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.“
4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?“
5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6 Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.
8 Vîntul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.“

 

-ce inseamna nascut din nou, innoit, regenerat ?

Omul cu inima cereasca, minte cereasca, gandire cereasca, vointa cereasca, un interior divin

 

1 Regenerarea este in totalitate lucrarea lui Dumnezeu , nimic uman, D transforma cu putere

-Ioan.1:12, 13  Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13 născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

 -Ez.36:26,27  Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne.
27 Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.

 -Iac.1:18  El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvîntul adevărului, ca să fim un fel de pîrgă a făpturilor Lui.

-1Pet.1:3,4 Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,
4 şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.

 Cum are loc ? ; nu o putem intelege cu mintea  regenerarea;  transformarea  propriuzisa este facuta de Duhul

-va ramane un mister pt noi 4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?“ …. 8 Vîntul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.“

-cum  a ramas insarcinata fecioara Maria? Un mister

-regenerarea este lucrarea D Sfant 1Ioan.3:8 Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul

                          Este lucrarea Tatalui, al Fiului  Ef.2:5 Dar Dumnezeu … ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos

 

2 Procesul nasterii din nou

-regenerarea are loc doar in urma acordului nostru; D in esenta este drept, corect  si nu obliga pe nimeni

1Cor.2:14 Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sînt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentrucă trebuiesc judecate duhovniceşte.

Etapele nasterii din nou:

             1 Mai intai auzim Cuvantul (jertfa lui Isus)   (citim, ascultam o predica, poezie, cantare etc.)

-1Pet.1:24  fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr’o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr’una care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.

-Fap.10:44 Pe cînd rostea Petru cuvintele acestea, S’a pogorît D S peste toţi cei ce ascultau Cuvîntul.

-Iac.1:18  El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvîntul adevărului

            2 In urma auzirii se naste CREDINTA

Rom.10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.

            3 Apoi se naste un sentiment puternic de parere de rau, si o inflacarata dorinta de intoarcere din pacat            Fap.2:37  După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunşi în inimă, şi au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Fraţilor, ce să facem?“

 

3 Regenerarea autentica produce rezultate uimitoare

            Nascuti din nou 

-nu sunt fratii care fac o multime de activitati in biserica, dar nici ceilalti care nu le fac

-nu sunt acele persoane care se supara imediat cand sunt mustrati, care nu accepta diversitatea

-1Ioan.5:1 (problema de necredinta a evreilor) 1 Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Celce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.

-nasterea din nou cuprinde fiecare parte din corpul nostru si personalitatea noastra

2Cor.5:17 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.

Rezultatele regenerarii

-schimbari radicale in comportament

-siguranta iertarii de pacate, nu ii va fi frica de moarte

-se naste dorinta de citire a bibliei; de rugaciune

-se naste dorinta de partasie cu fratii

-se naste dorinta de a vorbii altora despre Isus

 

4 Nenascut din nou nu se intra in imparatie

-Ioan.3:3 3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.“
 

Daniel Corjuc  Udine  04.09.2016