Maranata

Domnul nostru vine

 

            Piatre de aducere aminte   Iosua.4:1-7

1 După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: 2 „Ia doisprezece bărbaţi din popor, câte un bărbat din fiecare seminţie. 3 Dă-le porunca următoare: „Luaţi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoţii, douăsprezece pietre, pe care să le duceţi cu voi şi să le puneţi în locul unde veţi petrece noaptea aceasta.” 4 Iosua a chemat pe cei doisprezece bărbaţi, pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminţie, 5 şi le-a zis: „Treceţi înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, şi fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul seminţiilor copiilor lui Israel, 6 pentru ca acesta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voştri într-o zi: „Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?” 7 Să le spuneţi: „Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două, şi pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel.”

 

-D este Creatorul nostru, el stie ca uitam de aceea face legaminte vizibile cu  noi

-D ne intelege cand uitarea se produce datorita batranetii (masina in parcarea centrului comercial) sau cand devine inceput de boala  (lapsus-pierdere de memorie pt un moment din cauza oboselii; emotiilor sau alzheimer)

-D nu ne intelege cand uitarea este rezultatul unei vieti traite cu ochii in pamant

 -am uitat de slujba de joi seara ; Ev.10:25 Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.

-de colecta; Ev.13:6 Şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

 -sa fim primitori de oaspeti Ev.13:2 Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri

-cand uitam ca tot ce avem e darul lui D 2Cor.12:7  Şi, ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un ţepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască şi să mă împiedice să mă îngâmf.

Pt ca suntem uituci si neglijam stalpii de aducere aminte, avem nevoie de oprire    Ps.46:10 “opriti-va si sa stiti ca Eu sunt Dumnezeu”  (daca ne iubeste D atunci ne opreste El – spital; tulburare-dezbinare)

-Jud.2:7,8-10,11  Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. 8 Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.

10 Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel.
11 Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit Baalilor.

De ce copiii lor nu cunosteau pe Domnul?   Pt ca parintii au uitam voit pietrele de aducere aminte (aveau ochii pironiti in pamant)

-e tragic ca copilul tau sa nu stie despre Domnul Tau / de ce Cina Domnului ?

 

1 Prima piatra de aducere aminte pe care Biserica nu are voie sa uite, este Cuvantul

V 1  După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua v3 porunceste-le

-Deut.6:6-9 6 Şi poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. 7 Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. 8 Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntare între ochi. 9 Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.

-v 6 Când vor întreba copiii voştri într-o zi: „Ce înseamnă pietrele acestea pentru voi?” 7 Să le spuneţi: „Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului D - nu avem voie sa uitam ca trebuie  sa-i aducem la Ghilgal (biserica) sa vada altarul 

-nu avem voie sa uitam sa-i ducem la biblie cand au greutati  Ps.23:4 4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.

-nu avem voie sa uitam ca trebuie sa-i ducem sa viziteze ruinele Ierihonului (sa le aratam un diavol infrant) Iac.5:14,15 Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului.
15 Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.

-v 3 au luat 12  pietre din mijlocul Iordanului (pietrele erau naturale, necioplite, fara interventia omului)

-luati Cuvantul lui D asa cum este. Nu-l ciopliti ca sa iasa dupa gandirea, datina sau trairea voastra.

1Cor.6:12 Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos; toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.

Rom.14:5,6  Unul socoteşte o zi mai presus decât alta; pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredinţat în mintea lui. 6 Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă; pentru că aduce mulţumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă; şi aduce şi el mulţumiri lui Dumnezeu.

Mat.24:35  Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

 

2 A doua piatra de aducere aminte pe care Biserica nu are voie sa uite, este autoritatea lui Isus

-V7  Să le spuneţi: „Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului; când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două, şi pietrele acestea să fie întotdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel.”

-Biserica este castigata prin sangele lui Isus

-1Cor.15:55-57  55 Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul,(otrava veninului tau sarpe) moarte?“ 56 Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea. 57 Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!

-Ap.12:10  10 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mîntuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. 11 Ei l-au biruit, prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar pînă la moarte.

-Pastorul turmei este Isus

Ioan.10:7 Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor. 8 Toţi cei ce au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. 9 Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. 10 Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug. 11 Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi. 12 Dar cel plătit, care nu este păstor şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie. 13 Cel plătit fuge, pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. 14 Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine, 15 aşa cum Mă cunoaşte pe Mine Tatăl şi cum cunosc Eu pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele.

-si daca Isus este Pastorul, atunci este loc pt toata lumea Mat.12:20 20 Nu va frînge o trestie ruptă, şi nici nu va stinge un fitil care fumegă, pînă va face să biruie judecata

-in biserica este loc pt toata lumea    Lu.9:51-56 51 Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim. 52 A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit. 53 Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. 54 Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” 55 Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi! 56 Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască Şi au plecat în alt sat.

-Ef.4:11 , Isus lucreaza prin oameni, dar toti se afla sub autoritatea lui Isus

 

3 A treia piatra de aducere aminte pe care nu avem voie sa o uitam:  Biserica este luptatoare.

-Iosua 5:1  Cînd au auzit toţi împăraţii Amoriţilor dela apusul Iordanului, şi toţi împăraţii Cananiţilor de lîngă mare că Domnul secase apele Iordanului înaintea copiilor lui Israel pînă am trecut, li s’a tăiat inima şi au rămas îngroziţi înaintea copiilor lui Israel.

-Ioan spune in 1Ioan.5:4,5 4 pentrucă oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceeace cîştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră. 5 Cine este celce a biruit lumea, dacă nu celce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?

-biserica nu cedeaza in fata persecutiilor, in fata buna starii, biserica este curajoasa, biruitoare

       Mat.16:18 18 Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

-Is.7:2 Ahaz imparatul lui Iuda  2 Cînd au venit şi au spus casei lui David: „Sirienii au tăbărît în Efraim!“ a tremurat inima lui Ahaz şi inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure cînd bate vîntul. 3 Atunci Domnul a zis lui Isaia: „Ieşi înaintea lui Ahaz, tu şi fiul tău Şear-Iaşub, la capătul canalului de apă al iazului de sus, pe drumul care duce la ogorul nălbitorului,
4 şi spune-i: «Ia seama şi fii liniştit; nu te teme de nimic, şi să nu ţi se moaie inima, din pricina acestor două cozi de tăciuni cari fumegă:

-sa nu ne jucam cu D Lu.17:32-36  Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot. 33 Oricine va căuta să-şi scape viaţa o va pierde; şi oricine o va pierde o va găsi. 34 Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat, şi altul va fi lăsat; 35 două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată. 36 Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.”

-biserica nu are voie sa se opreasca, nici sa se uite innapoi pe drum Lu.9:62  Isus i-a răspuns: „Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”

 

1 Scriptura

2 Autoritatea lui Isus

3 Curajul de a lupta

 

Daniel Corjuc  14.05.2016    Ancona