Maranata

Domnul nostru vine

 

            Pilda neghinei         Mat.13:24-30

 

24 Isus le-a pus înainte o altă pildă, şi le-a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a sămănat o sămînţă bună în ţarina lui. 25 Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a sămănat neghină între grîu, şi a plecat. 26 Cînd au răsărit firele de grîu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. 27 Robii stăpînului casei au venit, şi i-au zis: «Doamne, n’ai sămănat sămînţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?» 28 El le-a răspuns: «Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.» Şi robii i-au zis: «Vrei dar să mergem s’o smulgem?»
29 «Nu», le-a zis el, «ca nu cumva, smulgînd neghina, să smulgeţi şi grîul împreună cu ea.
30 Lăsaţi-le să crească amîndouă împreună pînă la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s’o ardem, iar grîul strîngeţi-l în grînarul meu.»

 

-V24 ne spune ca Hristos seamana invatatura buna, v 37 El le-a răspuns: „Cel ce samănă sămînţa bună, este Fiul omului.  diavolul seamana neghina v 39 Vrăjmaşul, care a sămănat-o, este Diavolul

-tarina este lumea sau biserica? lumea in sensul “planeta pamant” (sistemul politic, sanitar, economic, militar, social etc.) si nu cerul; deci si biserica este pe planeta pamant, de ce aceasta interpretare?   4 motive

1 v 41 Fiul omului va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de păcătuire     “imparatia Lui ! ” 

2 v 28 Şi robii i-au zis: «Vrei dar să mergem s’o smulgem robii aveau capacitatea si autoritatea de a smulge   “cred ca doar in familie si biserica robii mai pot  face curatenie”

3 v25 25 Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a sămănat neghină între grîu, şi a plecat.  neghina vine la grau acasa, deci este teritoriul graului

4 Pilda celor 10 fecioare; pilda talantilor

 

1 Diavolul seamana neghina pe ascuns

-are slujitori vicleni, sireti

1Pet.5:8 Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.

Mat.7:15,16 Păziţi-vă de prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinlăuntru sînt nişte lupi răpitori. 16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor.

-diavolul foloseste 2 arme puternice momeala si capcana

Exemple in dimensiunea crestina:

momeala – jignirea (mie imi vorbeste pastorul despre decenta; pe mine ma intreaba de ce nu platesc taxa pe membru; pe mine nu ma pune sa cant sau sa predic; mie imi spune conducerea cum sa slujesc la scoala duminicala) – aduce amaraciune, invidie, manie, razbunare (si esti prins prins in capcana)

-exista 2 tipuri de oameni-victime jignirilor. Cei care sunt nedreptatiti si cei care cred ca sunt nedreptatiti

-Iacov si Ioan musca momeala dar sunt treziti de Isus inainte sa cada in capcana

Lu.17:1-4 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vine! 3 Luaţi seama la voi înşivă! Dacă fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!  4 Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi, şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: «Îmi pare rău!» – să-l ierţi.

-Lu.9:51-54 Isus Şi-a îndreptat faţa hotărît să meargă la Ierusalim. 52 A trimes înainte nişte soli, cari s’au dus şi au intrat într’un sat al Samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit.
53 Dar ei nu L-au primit, pentrucă Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim. 54 Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, cînd au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?“

momeala – cunostinta – aduce mandrie, aroganta, sentiment de superioritate

-1Cor.8:1 b Dar cunoştinţa îngîmfă pe cînd dragostea zideşte.

-Exista un remediu Ap.3:17-18 Pentrucă zici: „Sînt bogat, m’am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic“, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, 18 te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

 

2 Roada va demasca prezenta neghinei si nu va  impiedica cresterea si dezvoltarea graului

- zizania este asemanatoare cu graul, nici slujitorii n-au putut observa neghina in mijlocul graului pana la roade ; uneori raul se poate asemana mult cu binele

     -1Sam.15:19-23 Pentruce n’ai ascultat glasul Domnului? 20 Saul a răspuns lui Samuel: „Am ascultat glasul Domnului, şi m’am dus în calea pe care mă trimetea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, şi am nimicit cu desăvîrşire pe Amaleciţi;
21 dar poporul a luat din pradă oi şi boi, ca pîrgă din ceeace trebuia nimicit cu desăvîrşire, ca să le jertfească Domnului, Dumnezeului tău, la Ghilgal“.
22 Samuel a zis: „Îi plac Domnului mai mult arderile de tot şi jertfele decît ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decît jertfele, şi păzirea cuvîntului Său face mai mult decît grăsimea berbecilor.
23 Căci neascultarea este tot atît de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decît închinarea la idoli şi terafimii. Fiindcă ai lepădat cuvîntul Domnului, te leapădă şi El ca împărat“.

-Fap.8:13-20  Chiar Simon a crezut; şi dupăce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip, şi privea cu uimire minunile şi semnele mari cari se făceau.

17 Atunci Petru şi Ioan au pus mînile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfînt.
18 Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mînilor apostolilor, le-a dat bani,
19 şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mînile, să primească Duhul Sfînt.“ 20 Dar Petru i-a zis: „Banii tăi să piară împreună cu tine, pentrucă ai crezut că darul lui Dumnezeu s’ar putea căpăta cu bani!

-Isus ne spune aceasta pilda cred din 2 motive importante

            1 pt a ne ferii de descurajare (pocaitii nu sunt perfecti)

 1Cor.11:18.,19 Mai întîi de toate, aud că atunci cînd veniţi la adunare, între voi sînt desbinări. Şi în parte o cred, 19 căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni.

             2 pt a ne ferii de judecata semenilor

Rom.14:13 Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire.

 

3 Neghina nu trebuie fi distrusa inainte de vremea hotarata de Isus

-pt ca Isus este bun, poate se vor pocai pe parcurs

-Lu.13:6-9 El a spus şi pilda aceasta: „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n’a găsit. 7 Atunci a zis vierului: «Iată că sînt trei ani, decînd vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pămîntul degeaba?»
8 «Doamne», i-a răspuns vierul, «mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur, şi am să-i pun gunoi la rădăcină. 9 Poate că deacum înainte va face roadă; dacă nu, îl vei tăia.“

 -Isus stie ca suntem un lenesi, egoisti; barfitori, dar nu doreste judecata ci pocainta

-Ioan.12:46-48 Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămînă în întunerec. 47 Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu n’am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc lumea. 48 Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osîndi: Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi.

-va venii o zi a judecatii Rom.14:10 Dar pentruce judeci tu pe fratele tău? Sau pentruce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.

-v 30 Lăsaţi-le să crească amîndouă împreună pînă la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: «Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s’o ardem, iar grîul strîngeţi-l în grînarul meu.»

-neghina nu poate fi smulsa pt ca:

-nu i-a sosit vremea

 -slujitorii sunt supusi greselilor

-pt ca nu suntem destul de intelepti, nu cunoastem inima-motivatiile oamenilor

-Oare pilda neghinei ne invata ca nu trebuie sa luam nici o masura fata de pacatele din biserica?

1Cor.5:1-5 Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de acelea, cari nici chiar la păgîni nu se pomenesc; pînă acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său.
2 Şi voi v’aţi fălit! Şi nu v’aţi mîhnit mai degrabă, pentruca cel ce a săvîrşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru! 3 Cît despre mine, măcar că n’am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi cînd aş fi fost de faţă, pe celce a făcut o astfel de faptă.
4 În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi la olaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, 5 am hotărît ca un astfel de om să fie dat pe mîna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mîntuit în ziua Domnului Isus.

 

1 Diavolul seamana neghina pe ascuns

2 Roada va demasca prezenta neghinei si nu va  impiedica cresterea si dezvoltarea graului

3 Neghina nu trebuie fi distrusa inainte de vremea hotarata de Isus

 

Daniel Corjuc  ,  Maranata Udine  14.08.2016