Maranata

Domnul nostru vine

 

           Secretelele biruintei credinciosilor asupra lumii    Rom.8:28-39

 

28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său……..32 El, care n’a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
33 Cine va ridica pîră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socoteşte neprihăniţi!
34 Cine-i va osîndi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!
35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strîmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?
36 După cum este scris: „Din pricina Ta sîntem daţi morţii toată ziua; sîntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.“
37 Totuş în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
38 Căci sînt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39 nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

-voia lui D pt viata noastra este biruinta continua 37 Totuş în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori,

în toate aceste lucruri”  v 35, 36  Necazul, sau strîmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?
36 După cum este scris: „Din pricina Ta sîntem daţi morţii toată ziua; sîntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.“
 -unii folosind ratiunea vor spune cum este posibil sa fi biruitor intr-o lume murdara si plina de provocari si ispite

-2Cor.2:14 Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspîndeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.

 

1 Trebuie sa credem in puterea de curatire a sangelui lui Isus

34 Cine-i va osîndi? Hristos a murit!

-necredinta noastra ne desparte de Dumnezeu si aduce infrangerea

-necredinta noastra leaga mainile lui Dumnezeu Mat.13:58 Şi n’a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor (la Nazaret)

-Ev.3:12,13 12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n’aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.
13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: „Astăzi,“ pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.

-Rom.6:14 Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sînteţi supt Lege,

ci sub HAR. (ai avut ganduri murdare, inima plina de rautate, de dispret, ura, de barfa, de nemnultumire, de frica, plina de iubire de bani, plina de amaraciune – CREDE ca Sangele lui Isus are putere sa ne curateasca, declara cu gura ta “SANGELE LUI ISUS MA CURATESTE SI SUNT BIRUITOR IN ISUS) Rom. 10:10,11 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mantuire,

-Ap.12:10,11 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mîntuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
11 Ei l-au biruit, prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor

-MARTURISESTE  cu gura ta oridecateori esti doborat, inselat, cazut.

 

 

2 Trebuie sa credem in dragostea lui Dumnezeu,  

37 Totuş în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

             Care ne iubeste cum l-a iubit pe Isus

-Ioan.17:21-23 Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M’ai trimes.
23 … pentruca ei să fie în chip desăvîrşit una, ca să cunoască lumea că Tu M’ai trimes, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

-cand ochii nostri vor pricepe asta, vom fi eliberati  de cartiri, de nemultumiri, de depresie, de frica de ziua de maine, boala ofertelor

-biruinta nu vine in urma efortului nostru personal, ci in urma credintei (diavolul vine si spune nu postesti destul, nu te rogi, nu daruiesti, nu evanghelizezi, nu citesti destul – toate aceste sunt lucrari moarte daca nu vin dintr-o iubire profunda)

-nu putem sa rodim daca nu am cunoscut dragostea lui D pt noi – autodisciplina (postul, rugaciunea) este moarta daca nu sunt rodul iubirii mele pt Dumnezeu. Ef.3:17,18 aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18 să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adîncimea şi înălţimea;

-TREBUIE sa avem incredere deplina in IUBIREA lui Dumnezeu pt a fi biruitori

-Ev.4:3  Pe cînd noi, fiindcă am crezut, intrăm în „odihna“, despre care a vorbit El …

                  Care se ingrijeste de noi cum s-a ingrijit de Isus

 Rom.8:32 El, care n’a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?
 Lu.12:7 Şi chiar perii din cap, toţi vă sînt număraţi. Deci să nu vă temeţi: voi sînteţi mai de preţ decît multe vrăbii.

-trebuie sa invatam sa ne punem increderea in D, a-ti pune increderea in oameni se numeste idolatrie (daca nu vrem sa invatam cu frumosul atunci D ne va invata El altfel)

Lu.22:43,44 Atunci I s’a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.
44 A ajuns într’un chin ca de moarte, şi a început să Se roage şi mai fierbinte; şi sudoarea I se făcuse ca nişte picături mari de sînge, cari cădeau pe pămînt.

 

-trebuie sa luam in serios Cuvantul lui Dumnezeu

Mat.25:31       31 Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; ……  34 Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: «Veniţi binecuvîntaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii. …..41 Apoi va zice celor dela stînga Lui: «Duceţi-vă dela Mine, blestemaţilor, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

-trebuie sa luam in serios Cuvantul lui Dumnezeu si sa plangem cu amar fiecare pacat facut, sis a ma ridic de fiecare data cand cad

Mat.5:3,4   Ferice de cei săraci în duh (cei care recunosc ca traiesc din capatat), căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi!

 Isaia.66: 2 b Iată spre cine Îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mîhnit, spre cel ce se teme de Cuvîntul Meu.

 

Daniel Corjuc       Maranata Udine      19.09.2016