Maranata

Domnul nostru vine

 


Programul citirii Bibliei in anul 2013


 
           PROGRAM DE CITIRE A NOULUI TESTAMENT

              Perioada Septembrie - Decembrie  2012

 

                      

SAPTAMANA    3-7 SEPTEMBRIE           MATEI CAPITOLELE       1-14

 

SAPTAMANA    10-14 SEPTEMBRIE      MATEI    CAPITOLELE     15-28

 

SAPTAMANA    17-21  SEPTEMBRIE     MARCU CAPITOLELE      1-13

 

SAPTAMANA     24-28 SEPTEMBRIE     MARCU CAPITOLELE     14-16

                                                                    LUCA      CAPITOLELE      1-8

 

 

SAPTAMANA     1-5    OCTOMBRIE          LUCA     CAPITOLELE    9-21

 

SAPTAMANA     8-12   OCTOMBRIE       LUCA     CAPITOLELE     22-24

                                                                     IOAN     CAPITOLELE       1-7

 

SAPTAMANA     15-19  OCTOMBRIE      IOAN      CAPITOLELE    8-21

 

SAPTAMANA     22-26  OCTOMBRIE     FAPTE     CAPITOLELE    1-13

 

SAPTAMANA      29-02 NOIEMB.            FAPTE     CAPITOLELE  14-28

 

 

 

SAPTAMANA     5-9    NOIEMBRIE      ROMANI CAPITOLELE 9-16

 

SAPTAMANA    12-16 NOIEMBRIE  1CORINTENI CAPITOLELE 1-16

 

SAPTAMANA    19-23  NOIEMBRIE  2CORINTENI CAPITOLELE 1-13

                                                               GALATENI  CAPITOLELE  1-6

                                                               EFESENI  CAPITOLELE  1-6

 

SAPTAMANA 26-30  NOIEMBRIE   FILIPENI   CAPITOLELE  1-4

                                                             COLOSENI CAPITOLELE 1-4

                                                             1 TESALONICENI  CAPITOLELE 1-5

                                                             2 TESALONICENI  CAPITOLELE  1-3

                                                             1 TIMOTEI   CAPITOLELE  1-6

 

 

 

SAPTAMANA  3-7     DECEMBRIE       2 TIMOTEI  CAPITOLELE   1-4

                                                                 EVREI  CAPITOLELE 1-13

 

SAPTAMANA   10-14   DECEMBRIE    IACOV  CAPITOLELE     1-5

                                                                 1 PETRU  CAPITOLELE   1-5

                                                                 2 PETRU  CAPITOLELE   1-3

                                                                 1 IOAN  CAPITOLELE    1-5

                                                                 2 SI 3  IOAN  

                                                                 IUDA

 

SAPTAMANA   17-21   DECEMBRIE   APOCALIPSA  CAPITOLELE   1-22