Maranata

Domnul nostru vine

 

             Ferice de cei ce plang              Mat.5:1-12

 

1Cînd a văzut Isus noroadele, S’a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s’au apropiat de El. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: 3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! 5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul! 6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!   

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

 

-in fata lor statea cineva care cunostea taina sufletului (mesaj catre conducatorii religiosi)

Saducheii – patroni - bogati, functii inalte in conducerea politica dar si in preotime (70 de membrii in sobor)

-se considerau autosuficienti, (spuneau ca D nu se implica in orice) negau invierea mortilor, sau viata dupa moarte, ingerii si demonii

-acceptau autoritatea Cuvantului nu si traditia orala

Fariseii – oameni de afaceri din clasa mijlocie, mai aproape de oameni, credeau in traditia egala cu autoritatea Cuvantului,

-credeau in implicarea lui D in cele mai mici detalii, in invierea mortilor, viata dupa moarte

 

Plansul scoate in evidenta starea inimii, realitatea inimii

 

1 Care nu este plansul pe care il vrea Dumnezeu?

-plansul lui Esau Esau a zis tatălui său: „N’ai decît această singură binecuvîntare, tată? Binecuvintează-mă şi pe mine, tată!“ Şi Esau a ridicat glasul şi a plîns.

-plansul lui Esau este rezultatul elegerilor in viata Gal.6:7 Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.“ Ce samănă omul, aceea va şi secera.

Ex. de plansete actuale (dureri de cap – dormi putin; dureri de spate – muncesti pre mult; n-am timp – pt ca furi timpul care trebuie acordat lui D; nu-mi ajung banii – Hagai 1:9 Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat. Pentruce? zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele, care stă dărîmată, pe cînd fiecare din voi aleargă pentru casa lui.

 V11 “am chemat seceta peste tara…Maleahi …puneti-ma la incercare …si voi mustra pe cel ce mananca adica lacusta (amenda, accidental, aspiratorul,bocancii)

-plansul nemultumirii poporului evreu Adunăturii de oameni, cari se aflau în mijlocul lui Israel, i-a venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au început să plîngă, şi să zică: „Cine ne va da carne să mîncăm?

-plansul crestinului modern - sensibil Col.3:13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v’a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

-parerea de rau care nu o vrea D Luca 14:18-21 Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se desvinovăţească. Cel dintîi i-a zis: «Am cumpărat un ogor, şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi19 Un altul a zis: «Am cumpărat cinci părechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog20 Un altul a zis: «Tocmai acum m’am însurat, şi de aceea nu pot veni21 Cînd s’a întors robul, a spus stăpînului său aceste lucruri. Atunci stăpînul casei s’a mîniat

          -plansul nevestei lui Samson care aduce amaraciune Jud.4:16  Nevasta lui Samson plîngea lîngă el şi zicea: „Tu n’ai decît ură pentru mine, şi nu mă iubeşti; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu, şi nu mi-ai deslegat-o!“

 

2 Cand este lacrima binecuvantata?

-se spune ca o lingurita de lacrima dezinfecteaza 500 de litri de apa

 

1 Lacrima pocaintei, parerii de rau

         -Petru inainte de lepadare Mat.26:33-35 Petru a luat cuvîntul, şi I-a zis: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.“
34 „Adevărat îţi spun“, i-a zis Isus, „că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cînte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.“
35 Petru I-a răspuns: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine

         -Petru dupa lepadare Mat.26:75 Şi Petru şi-a adus aminte de vorba, pe care i-o spusese Isus: „Înainte ca să cînte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.“ Şi a ieşit afară şi a plîns cu amar.

         -si noi astazi facem promisiuni lui D si nu ne tinem de ele (citire; rugaciune; darnicie; sacrificiu) Iac.4:8-11 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mînile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! 9 Simţiţi-vă ticăloşia; tînguiţi-vă şi plîngeţi! Rîsul vostru să se prefacă în tînguire, şi bucuria voastră în întristare: 10 Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa. 11 Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor!

          -pacatul trebuie sa doara, cand nu mai doare ne-am pre obisnuit cu el Luca.7:37,38 Şi iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că El era la masă în casa Fariseului: a adus un vas de alabastru cu mir mirositor, 38 şi stătea înapoi lîngă picioarele lui Isus şi plîngea. Apoi a început să-I stropească picioarele cu lacrămile ei, şi să le şteargă cu părul capului ei; le săruta mult, şi le ungea cu mir…47 De aceea îţi spun: Păcatele ei, cari sînt multe, sînt iertate; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin, iubeşte puţin.“48 Apoi a zis femeii: „Iertate îţi sînt păcatele!“

           -vamesul si fariseul la templu

 

2 Lacrima pierderii partasiei cu Dumnezeu, departarii lui Dumnezeu

-1Sam.7:2 Trecuse destulă vreme din ziua cînd fusese pus chivotul în Chiriat – Iearim. Trecuseră douăzeci de ani. Atunci toată casa lui Israel a plîns după Domnul

-1Sam.16:14 Duhul Domnului S’a depărtat dela Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea dela Domnul.

-P lui Ieremia 1:16 De aceea plîng, îmi varsă lacrămi ochii, căci s’a depărtat dela mine Cel ce trebuia să mă mîngîie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viaţa; fiii mei sînt zdrobiţi, căci vrăjmaşul a biruit.

-Ps.51:9-12 Plansul lui David Întoarce-Ţi privirea dela păcatele mele, şterge toate nelegiuirile mele! 10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 11 Nu mă lepăda dela Faţa Ta, şi nu lua dela mine Duhul Tău cel Sfînt. 12 Dă-mi iarăş bucuria mîntuirii Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă!

-nu ne putem incalzii cu amintirile trecutului (staruinta, rugaciune, cantare, noapte de veghe)

 

3 Lacrima pt  cei cazuti, cei ce traiesc in pacat

-2Cor.12:21 Mă tem ca, la venirea mea la voi, să mă smerească din nou Dumnezeul meu cu privire la voi, şi să trebuiască să plîng pe mulţi din cei ce au păcătuit mai înainte, şi nu s’au pocăit de necurăţia, curvia şi spurcăciunile, pe cari le-au făcut.

 

4 Lacrima pt cei ce sufera, lacrima compasiunii

-David si Ionatan 1Sam.20:41 După plecarea băiatului, David s’a sculat din partea de miazăzi, apoi s’a aruncat cu faţa la pămînt şi s’a închinat de trei ori. Cei doi prieteni s’au îmbrăţişat şi au plîns împreună. David mai ales se prăpădea plîngînd.

-Ecl.7:1 Mai bine să te duci într’o casă de jale de cît să te duci într’o casă de petrecere; căci acolo îţi aduci aminte de sfîrşitul oricărui om, şi cine trăieşte, îşi pune la inimă lucrul acesta.

-poate ne alipim doar de cei puternici (predicatori; cantareti; au marturii puternice) si uitam sa-i consolam pe cei mai slabi Rom.12:15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plîngeţi cu ceice plîng

 

5 Lacrima slujirii, a slujitorului

-Pavel plange in slujire Fil.3:18 Căci v’am spus de multe ori, şi vă mai spun şi acum, plîngînd: sînt mulţi, cari se poartă ca vrăjmaşi ai crucii lui Hristos

-apelul lui D pt slujitori Ioel.1:13 Încingeţi-vă, preoţi, şi plîngeţi! Bociţi-vă, slujitori ai altarului; veniţi şi petreceţi noaptea îmbrăcaţi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Căci au încetat darurile de mîncare şi jertfele de băutură din Casa Dumnezeului vostru.

-Ps.126:5,6 Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cîntări de veselie. 6 Cel ce umblă plîngînd, cînd aruncă sămînţa, se întoarce cu veselie, cînd îşi strînge snopii.

-Sa plangem in asteptarea lui Isus   Ap.21:1  Apoi am văzut un cer nou şi un pămînt nou … 4 El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.“

 

 

Daniel Corjuc, Maranata Udine 25.10.2015