Maranata

Domnul nostru vine

 

Ferice de cei milostivi       Mat.5:1-12

 

1Cînd a văzut Isus noroadele, S’a suit pe munte; şi dupăce a şezut jos, ucenicii Lui s’au apropiat de El. 2 Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel: 3 Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor! 4 Ferice de ceice plîng, căci ei vor fi mîngîiaţi! 5 Ferice de cei blînzi, căci ei vor moşteni pămîntul! 6 Ferice de cei flămînzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!   

7 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă! 8 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! 9 Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!

10 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11 Ferice va fi de voi cînd, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 12 Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentrucă răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost înainte de voi.

 

-in fata lor statea cineva care cunostea taina sufletului (mesaj catre conducatorii religiosi)

Saducheii – patroni - bogati, functii inalte in conducerea politica dar si in preotime (multi saduchei in cei 70 de membrii in sobor)

-se considerau autosuficienti, (spuneau ca D nu se implica in orice) negau invierea mortilor, sau viata dupa moarte, ingerii si demonii

-acceptau autoritatea Cuvantului nu si traditia orala

Fariseii – oameni de afaceri din clasa mijlocie, mai aproape de oameni, credeau in traditia egala cu autoritatea Cuvantului,

-credeau in implicarea lui D in cele mai mici detalii, in invierea mortilor, viata dupa moarte

Carturarii – invatatorii legii

Zelosii  cei ce provocau rascoalele impotriva romanilor

 

Ferice de cei milostivi

Mila – DEX sentiment de compasiune fata de cineva care sufera, care se afla intr-o situatie jalnica

Opusul milei # cruzime, duritate, intoleranta, neiertarea, nemilos

 

Mila - Biblic

Ce nu inseamna a fi milos

-a fi milos nu inseamna a trece cu vederea peste pacatele oamenilor, a fi ingaduitor fata de imoralitatea celor din jur, a fi indulgent cu tupeistii, cu obraznicii, fatarnicii, nepocaitii etc.

-in iudaism termenul mila avea 2 semnificatii:

    1 mila fata de cineva care este chinuit de o greseala, pacat  gr.elehemon  care inseamna durere ca o femeie la nastere

    2 mila in sensul ajutorarii 2Cor.9:5-7 De aceea, am socotit de trebuinţă, să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi, şi să pregătească strîngerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie nu cu zgîrcenie. 6 Să ştiţi: cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera. 7 Fiecare să dea după cum a hotărît în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.“  Cine sa dea? Cat sa dea?

Mila –  inseamna compatimire insotita de actiune

Compatimire – capacitatea de a-l intelege pe cel ce sufera, a suferii cu el,  de a face tot ce pot pt a alina durerea si de a-l scoate din necaz

-harul este asociat cu oamenii si pacatele lor  –  mila este asociata cu oamenii si consecintele pacatelor lor adica nenorocirea.

Mila biblica poate fi inteleasa in Lu. 10:30-37 bunatatea in actiune Isus a luat din nou cuvîntul, şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tîlhari, cari l-au desbrăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat, şi l-au lăsat aproape mort. 31 Din întîmplare, se cobora pe acelaş drum un preot; şi, cînd a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. 32 Un Levit trecea şi el prin locul acela; şi cînd l-a văzut, a trecut înainte pe alături. 33 Dar un Samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi cînd l-a văzut, i s’a făcut milă de el. 34 S’a apropiat de i-a legat rănile, şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, şi a îngrijit de el.
35 A doua zi, cînd a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului, şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la întorcere.“ 36 Care dintr’aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tîlhari?“ 37 „Celce şi-a făcut milă cu el“, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel“, i-a zis Isus.

-aproapele meu este cel ce a cazut in necaz si are nevoie de ajutorul meu, a nu-l ajuta cand pot inseamna egoism.  Mila inseamna bunatate si dragoste in actiune.

-intr-un anume sens mila noastra primita de la Dumnezeu este conditionata de mila noastra fata de aproapele nostru, si iertarea noastra conditionata de iertarea aproapelui nostru.

Cum sa intelegem

1 Mila conditionata in versetul 7  Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!  si

2 Iertarea noastra conditionata in rugaciunea “Tatal nostru” Mat.6:14,15 14 Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greşelile voastre. 15 Dar dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre.

Explicatia

1     Mat.18:21-28 Atunci Petru s’a apropiat de El, şi I-a zis: „Doamne de cîte ori să iert pe fratele Meu cînd va păcătui împotriva mea? Pînă la şapte ori?“ 22 Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic pînă la şapte ori, ci pînă la şaptezeci de ori cîte şapte. 23 Deaceea, Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat, care a vrut să se socotească cu robii săi. 24 A început să facă socoteala, şi i-au adus pe unul, care îi datora zece mii de galbeni 25 Fiindcă el n’avea cu ce plăti, stăpînul lui a poruncit să-l vîndă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui, şi tot ce avea, şi să se plătească datoria.26 Robul s’a aruncat la pămînt, i s’a închinat, şi a zis: «Doamne, mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti tot.» 27 Stăpînul robului aceluia, făcîndu-i-se milă de el, i-a dat drumul, şi i-a iertat datoria. 28 Robul acela, cînd a ieşit afară, a întîlnit pe unul din tovarăşii lui de slujbă, care-i era dator o sută de lei. A pus mîna pe el, şi-l strîngea de gît, zicînd: «Plăteşte-mi ce-mi eşti dator.» 29 Tovarăşul lui s’a aruncat la pămînt, îl ruga, şi zicea: «Mai îngăduieşte-mă, şi-ţi voi plăti.» 30 Dar el n’a vrut, ci s’a dus şi l-a aruncat în temniţă, pînă va plăti datoria. 31 Cînd au văzut tovarăşii lui cele întîmplate, s’au întristat foarte mult, şi s’au dus de au spus stăpînului lor toate cele petrecute. 32 Atunci stăpînul a chemat la el pe robul acesta, şi i-a zis: «Rob vicelan! Eu ţi-am iertat toată datoria, fiindcă m’ai rugat. 33 Oare nu se cădea să ai şi tu milă de tovarăşul tău, cum am avut eu milă de tine?» 34 Şi stăpînul s’a mîniat şi l-a dat pe mîna chinuitorilor, pînă va plăti tot ce datora. 35 Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său.“

2   Mat.7:1,2 1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. 2 Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura

 

-Esenta este ordinea cronologica din Mat. 18; Intai D ne iarta apoi el asteapta ca si noi sa iertam

   1 mesajul este pt credinciosii care au primit mantuirea prin har, dar a fost anulata la judecata finala pt ca s-a dovedit ca a fost o minciuna viata lor de credinta 1Cor.3:13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

   2 trebuie sa confirmam prin fapte noua identitate, nasterea din nou

Cine nu iarta calca in picioare iertarea lui D fata de el , cine n-are mila calca in picioare mila lui D fata de el

Mantuirea oferita prin har, dovedesc ca am acceptat acest cadou prin fapte: iertare, mila, bunatate, dragoste, partasie, bucurie, ajutor, dedicare etc. Ef.2:10 Căci noi sîntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.

 

 

Col.3:13 Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plîngă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v’a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.

-Iacov.2:13 căci judecata este fără milă pentru celce n’a avut milă; dar mila biruieşte judecata

1 mila in cazul ajutorarilor biruieste judecata oamenilor, adica  inchide gura oamenilor si ei nu vor mai judeca

2 la judecata finala Hristos nu va anula mantuirea noastra primita de la El prin har,  datorita faptului ca noi am demonstrat ca trairea noastra cu El oferind iubire, iertare si mila oamenilor.

 

-cu dragostea cu care m-a tratat El vreau sa tratez si eu, cu iubirea cu care m-a iubit El vreau sa iubesc si Eu, cu iertarea cu care m-a iertat El vreau sa iert si eu Lu.23:34 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“ Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgînd la sorţi

-bunatatea oferita altora se intoarce spre mine, iertarea oferita altora se intoarce spre mine

 

-nu pot oferii mila daca nu am cunoscut, experimentat mila lui Isus  Ex. Parintii si copiii care au crescut 

 Luca.6:36 Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.

 

Daniel Corjuc  06.12.2015  Maranata Udine