Maranata

Domnul nostru vine

 

                        Iubirea  vrajmasilor  Mat.5:38-48

 

38 Aţi auzit că s’a zis: „Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.“ 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celalt. 40 Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. 41 Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. 42 Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute dela tine.
43 Aţi auzit că s’a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.“ 44 Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvîntaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc, 45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? 47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel?
48 Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit.

-predica de pe munte cap. 5-7 are 5 puncte principale si se incheie cu ceva frumos

1 Fericirile

2 intelegerea legii dreptatii prin prisma lui Isus (despre ucidere; divort, juramant;)

3 rezultatele trairii in dreptate  (iubirea vrajmasilor, rabdarea raului)

4 viata comunitara (milostenie; rugaciune: post; proprocii falsi)

5 indemn la credinciosie (casa zidita pe stanca)

 

-este un cuvant doar pt cei ce asculta Lu.6:27   Dar Eu vă spun vouă, cari Mă ascultaţi: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc, Ex. cu Eklesia si Keruksis “cei chemati” (cei care au lasat tot si au venit sa asculte vestea buna)

 

1 Isus prezinta sistemul evreiesc de traire dupa lege v 38  Aţi auzit că s’a zis: „Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte unde s-a zis? In Lege

-Ex.21:12-17 12 Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. 14 Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar şi dela altarul Meu să-l smulgi, ca să fie omorît.

Necinstirea părinţilor

15 Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea. 16 Cine va fura un om, şi-l va vinde sau îl va ţinea în mînile lui, să fie pedepsit cu moartea.
17 Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.   

-Mat.5:43  Aţi auzit că s’a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.“

      Deut.20:16 16 Dar în cetăţile popoarelor acestora, a căror ţară ţi-o dă ca moştenire Domnul, Dumnezeul tău, să nu laşi cu viaţă nimic care suflă.
17 Ci să nimiceşti cu desăvîrşire popoarele acelea, pe Hetiţi, pe Amoriţi, pe Cananiţi, pe Fereziţi, pe Heviţi, şi Iebusiţi, cum ţi-a poruncit Domnul, Dumnezeul tău,

-de ce D a dat astfel de legi? Pt protectia celor slabi de cei tari. Dar nu putea fi pusa in aplicare la nivel individual. Existau lideri alesi si  recunoscuti de D si de popor care puneau in aplicare Legea lui D

 Deut.19:16 Cînd un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire,
17 cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea preoţilor şi judecătorilor cari vor fi atunci în slujbă. 18 Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos, şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său,
19 atunci să-i faceţi cum avea el de gînd să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău.

 

2 Isus prezinta sistemul pagan de traire actualizat v 47 b

-sistemul in care traim, influenteaza puternic viata noastra

-vor veni vremuri emancipate, moderne , sistem lumesc egoist  v 46, 47  Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? 47 Şi dacă îmbrăţişaţi (salutati)cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel? (sistemul lumesc)

-si Isus vorbeste despre sistemul bisericesc influentat de lume  Iac.2:1-4 1 Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutînd la faţa omului. 2 Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost; 3 şi voi puneţi ochii pe celce poartă haina strălucitoare, şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!“ Şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai colo în picioare!“ Sau: „Şezi jos la picioarele mele!“ 4 Nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă, şi nu vă faceţi voi judecători cu gînduri rele?


 

3 Isus ne prezinta  modelul suprem

-s-a terminat cu “ati auzit ca s-a zis” 39 Dar Eu vă spun: Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celalt. 40 Orişicui vrea să se judece cu tine, şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. 41 Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. 42 Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute dela tine.

-Eu am invatat de la Tatal sa fiu bun, v 45 căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

-Eu voi pune in practica ce va cer voua Is.50:6 Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.

-trebuie sa invatam sa iesim din pozitia de victime si sa fim stapani Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două    Ex . un frate prins la furat in podul fratelui Sau – s-a dus sa-l ajute

-“dar Eu va spun”  actionati nu reactionati Rom.12:17 17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este cu putinţă, întrucît atîrnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. 19 Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti“, zice Domnul. 20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.“ 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

-stiti cine sunteti voi zice Isus ?   45 ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri;  Mat.5:13,14 13 Voi sînteţi sarea pămîntului. Dar dacă sarea îşi pierde gustul, prin ce îşi va căpăta iarăş puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decît să fie lepădată afară, şi călcată în picioare de oameni.
14 Voi sînteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămînă ascunsă.

-ce fac eu ma caracterizeaza pe mine, ce fac altii ii caracterizeaza pe altii . Ex. cu portocalele si pietrele

-zideste pe stanca cu Isus Mat.7:21-27 21 Nu orişicine-Mi zice: „Doamne, Doamne!“ va intra în Împărăţia cerurilor, ci celce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. 24 De aceea, pe orişicine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stîncă.
25 A dat ploaia, au venit şivoaele, au suflat vînturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s’a prăbuşit, pentrucă avea temelia zidită pe stîncă. 26 Însă ori şi cine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. 27 A dat ploaia, au venit şivoaiele, au suflat vînturile, şi au izbit în casa aceea: ea s’a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.“

 

 

Daniel Corjuc   03.06.2016  Maranata Udine