Maranata

Domnul nostru vine

 

                           Lectii din viata de suferinta a  lui Iov

 

-autor necunoscut, se presupune ca Elihu (Iov.32:16) altii spun Ezra, Moise,Solomon sau chiar Iov

-data scrierii necunoscuta – insa se presupune ca cartea a fost scrisa in perioada patriarhilor

De unde stim astea?

-nu se face referire la legea mozaica

- prietenul Elifaz - descendentul lui Esau

-este amintita in carte moneda chesita, care o gasim doar in timpul patriarhilor Gen.33:19

-tara Uţ poarta numele unuia din nepotii lui Noe, asa ca am plasa-o undeva intre cap.11 si 12 din Genesa

Schita Cartii

1 Drama

-neprihanitul Iov senin si prosper, ajunge un nimeni din cauza pierderii copiilor, averii si sanatatii

2 Dialogul

-Iov fata in fata cu prietenii

-Iov fata in fata cu D cap 38

3 Epilogul   

-Iov a fost binecuvantat de D dupa ce si-a dat seama ca trebuie sa se pocaiasca

 

 Momentul  suferintei – momentul cercetarii!  De ce Doamne?

 

   Portretul slujitorului Iov

Ce invatam de la Iov?

1   In relatia cu Dumnezeu

- umbla in voia lui Dumnezeu

-cap.1:8   D se lauda cu Iov in fata satanei 8 Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pămînt. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate dela rău.“

-cap. 29:2-5   2 Oh! cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele cînd mă păzea Dumnezeu,

3 cînd candela Lui strălucea deasupra capului meu, şi Lumina lui mă călăuzea în întunerec! 4 Cum nu sînt ca în zilele puterii mele, cînd Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, 5 cînd Cel Atotputernic încă era cu mine, şi cînd copiii mei stăteau în jurul meu;

-frica si respect pt  Dumnezeu

 Cap.6:10 “niciodata n-am calcat poruncile celui Sfant” cap.13:23,24 23 Cate fărădelegi şi păcate am făcut? Arată-mi călcările de lege şi păcatele mele. 24 Pentru ce Îţi ascunzi Faţa, şi mă iei drept vrăjmaş?

-traire morala inalta

 cap.31:1,2  1 Făcusem un legămînt cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare. 2 Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus?

5 Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înşelăciune: 6 să mă cîntărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană, şi-mi va vedea neprihănirea!
7 De mi s’a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s’a lipit vreo întinăciune de mînile mele, 8 atunci eu să samăn şi altul să secere, şi odraslele mele să fie desrădăcinate! 9 Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pîndit la uşa aproapelui meu, 10 atunci nevastă-mea să macine pentru altul, şi s’o necinstească alţii!

 2 In relatia cu semenii

Darnic

-cap.29:12 Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor, şi pe orfanul lipsit de sprijin.13 Binecuvîntarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei.

 

Corect

-Cap.29 14 Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban. 15 Orbului îi eram ochi, şi şchiopului picior. 16 Celor nenorociţi le eram tată

 

Serios

-cap.29:7-10     7 Dacă ieşeam să mă duc la poarta cetăţii, şi dacă îmi pregăteam un scaun în piaţă, 8 tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrînii se sculau şi stăteau în picioare. 9 Mai marii îşi opreau cuvîntările, şi îşi puneau mîna la gură. 10 Glasul căpeteniilor tăcea,

 

Exista oare un targ intre D si satana?  

-satana obiecteaza – Iov te slujeste pt ca are de toate, cu alte cuvinte tu ai inchinatori cumparati

 -si D il lasa sa se convinga singur si il lasa sa  aleaga metoda de proba

 De retinut!!!  SATANA NU ARE AUTORITATE ASUPRA copiilor lui D, numai cat ingaduie D

-cand trecem prin incercari miza e mare, demnitatea si gloria lui D este in mijloc

-D arata satanei ca nu este un D

         1  a celor ce profita (vin la Isus si am scapat de necazuri)

         2  inchinare de interes (imi dai sanatate, casa te slujesc)

Modelul suprem a lui D de as castiga adeptii

Lu.14:26,27 26 „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăş viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu. 27 Şi oricine nu-şi poartă crucea, şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.

Ev.10:32-34 32 Aduceţi-vă aminte de zilele dela început, cînd, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe: 33 pe de o parte, eraţi puşi ca privelişte în mijlocul ocărilor şi necazurilor, şi pe de alta, v’aţi făcut părtaşi cu aceia cari aveau aceeaş soartă ca voi. 34 În adevăr, aţi avut milă de cei din temniţă şi aţi primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii cari ştiţi că aveţi în ceruri o avuţie mai bună, care dăinuieşte.

 

3 Iov rezista  pana la capat,  pt ca s-a ancorat in Dumnezeu si nu in oameni

-de ce oare sotia lui Iov a fost crutata?

-au venit cei 3 prieteni la el, l-au descurajat, l-au provocat la cearta cu D,

-cap.19:26,27   26 Chiar dacă mi se va nimici pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuş pe Dumnezeu. 27 Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul  meu tînjeşte de dorul acesta înlăuntrul meu.

-D l-a laudat pe Iov pt pocainta sa.

cap.42:1-7 1 Iov a răspuns Domnului, şi a zis: 2 „Ştiu că Tu poţi totul, şi că nimic nu poate sta împotriva gîndurilor Tale“. –3 „Cine este acela care are nebunia să-Mi întunece planurile?“ –„Da, am vorbit, fără să le înţeleg, de minuni, cari sînt mai pe sus de mine şi pe cari nu le pricep.“ –4 „Ascultă-Mă, şi voi vorbi; te voi întreba, şi Mă vei învăţa.“ – 5 „Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a văzut. 6 De aceea mi-e scîrbă de mine şi mă pocăiesc în ţărînă şi cenuşă.“

-D l-a pus preot peste prietenii sai

7 Dupăce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: „Mînia Mea S’a aprins împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentrucă n’aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum a vorbit robul Meu Iov. 8 Luaţi acum şapte viţei şi şapte berbeci, duceţi-vă la robul Meu Iov, şi aduceţi o ardere de tot pentru voi. Robul Meu Iov să se roage pentru voi, şi numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră; căci n’aţi vorbit aşa de drept despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.“

 

Concluzii

1 D prin suferinta ne ajuta sa ne vedem corect pe noi insine 

2 D prin suferinta pedepseste pacatul aici pe pamant 

1Tes.4:6 Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele său; pentrucă Domnul pedepseşte toate aceste lucruri, după cum v’am spus şi v’am adeverit.

3 D prin suferinta ne modeleaza

11 Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.

 4 D este intotdeauna in control

Rom.8:28 28 De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său.

-sa fi al Domnului nu inseamna sa fi scutit de probleme, intr-o zi va trebui sa te prezinti la o lucrare de control fulger inaintea lui Dumnezeu si poate dat pe mana diavolului!

 

Maranata Udine    21.09.2014  Corjuc Daniel