Maranata

Domnul nostru vine

 

               Lepra nesimtirii       Luc.18:1-8

 

1 Isus le-a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase.
2 El le-a zis: „Într’o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. 3 În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: «Fă-mi dreptate în cearta cu pîrîşul meu.» 4 Multă vreme n’a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă, şi-a zis: «Măcar că de Dumnezeu nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, 5 totuş, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul.»
6 Domnul a adăogat: «Auziţi ce zice judecătrul nedrept? 7 Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?
8 Vă spun că le va face dreptate în curînd. Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pămînt?“

 

-idea centrala – insistenta in rugaciune

1 Exista oameni rai si nesimtiti in pozitii sociale (functii) v 2

Caracterul judecatorului nedrept

Nerusinat – obraznic, nesimtit, fara bun simt

Fara frica de D – adica fara frica de judecata lui Dumnezeu

-Ex. regelui Irod,chinuit de putere, de imagine  Mat.2:16 Atunci Irod, cînd a văzut că fusese înşelat de magi, s’a mîniat foarte tare, şi a trimes să omoare pe toţi pruncii de parte bărbătească, dela doi ani în jos, cari erau în Betleem şi în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea, pe care o aflase întocmai dela magi.

-Ex. fratilor lui Iosif, chinuiti de pizma Gen.37:18-20 18 Ei l-au zărit de departe, şi pînă să se apropie de ei, s’au sfătuit să-l omoare.“ 19 Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de visuri! 20 Veniţi acum, să-l omorîm şi să-l aruncăm într’una din aceste gropi; vom spune că l-a mîncat o fiară sălbatică, şi vom vedea ce se va alege de visurile lui.“

-Ex. lui  Simon chinuit de dorinta de dorinta de fala si argint,  Fap.8:18,19 18 Cînd a văzut Simon că Duhul Sfînt era dat prin punerea mînilor apostolilor, le-a dat bani, 19 şi a zis: „Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentruca peste oricine-mi voi pune mînile, să primească Duhul Sfînt.“

-Ex.cu bogatul caruia i-a rodit tarina ; nu-I pasa de suveranitatea lui D, de legile lui D, de aproapele

  Lu.12:17-21 «Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strîng rodurile.»
18 «Iată», a zis el, «ce voi face: îmi voi strica grînarele, şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strînge toate rodurile şi toate bunătăţile mele;
19 şi voi zice sufletului meu: «Suflete, ai multe bunătăţi strînse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănîncă, bea şi veseleşte-te!»
20 Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?»
21 Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.“

-Ex. cu cele 2 mame si imparatul Solomon 1Imp.3:24-26   24 Apoi a adăugat: „Aduceţi-mi o sabie.“ Au adus o sabie înaintea împăratului. 25 Şi împăratul a zis: „Tăiaţi în două copilul cel viu, şi daţi o jumătate uneia şi o jumătate celeilalte.“
26 Atunci femeia al cărei copil era viu, a simţit că i se rupe inima pentru copil, şi a zis împăratului: „Ah! domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu, şi nu-l omorî!“ Dar cealaltă a zis: „Să nu fie nici al meu nici al tău; tăiaţi-l!“

-exista stapaniri ingaduite de Dumnezeu  Rom.13:1-4 1 Oricine să fie supus stăpînirilor celor mai înalte; căci nu este stăpînire care să nu vină dela Dumnezeu. Şi stăpînirile cari sînt, au fost rînduite de Dumnezeu.
2 Deaceea, cine se împotriveşte stăpînirii, se împotriveşte rînduielii puse de Dumnezeu; şi ceice se împotrivesc, îşi vor lua osînda.
3 Dregătorii nu sînt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ţi fie frică de stăpînire? Fă binele, şi vei avea laudă dela ea.
4 El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău.

 

2 Suntem nevoiti sa vietuim si sa apelam la acesti oameni fara D, din lume     v3  În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi-i zicea: «Fă-mi dreptate în cearta cu pîrîşul meu.

-Fil.2:15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume,

-Mat.10:16  Iată, Eu vă trimet ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii, şi fără răutate ca porumbeii.

-ne supunem si ascultam de autoritati pana la pacat,  Ioan B striga impotriva lui Irod Mat.14:3,4  Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase şi-l pusese în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip; 4 pentrucă Ioan îi zicea: „Nu-ţi este îngăduit s’o ai de nevastă.“

-femeia era vaduva, saraca, fara ajutor, fara sprijin  pe acest pamant, nevoita sa apeleze la un stricat , fara frica de D (nu putea mitui autoritatile;)

-uneori incearca si credinciosii sa-l mituiasca pe D; sa aranjeze cu D (o zi de post; niste bani la saraci; cate-o zi la biserica)

 

3 Nu avem voie sa devenim rai, nesimtiti unii cu altii sau cu D     v8 Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pămînt?“

-suntem chemati sa insistam in rugaciune; sa insistam intr-o viata curata - fara compromisuri (vaduva era intr-o cearta-originalul spune impotrivitorul)

-rautatea si nesimtirea este contagioasa Iac.1:27 b şi să ne păzim neîntinaţi de lume.

-Iuda 1:13-21 11 Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S’au aruncat în rătăcirea lui Balaam, (Balac imparatul Moabului)din dorinţa de cîştig! Au pierit într’o răscoală ca a lui Core!
12 Sînt nişte stînci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi, şi se îndoapă deabinele; nişte nori fără apă, mînaţi încoace şi încolo de vînturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, desrădăcinaţi;
13 nişte valuri înfuriate ale mării, cari îşi spumegă ruşinile lor, nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunerecului pentru vecie.
16 Ei sînt nişte cîrtitori, nemulţămiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe, şi slăvesc pe oameni pentru cîştig.
17 Dar voi, prea iubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.
18 Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, cari vor trăi după poftele lor nelegiuite.
19 Ei sînt aceia cari dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, cari n’au Duhul.
20 Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfîntă, rugaţi-vă prin Duhul Sfînt,
21 ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa vecinică.

-Ps.46:6,7 6 Neamurile se frămîntă, împărăţiile se clatină, dar glasul Lui răsună, şi pămîntul se topeşte de groază. 7 Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi

Medicament pt nesimtire fata de oameni

-Fil.2:3,4 în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuş. 4 Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.

-Mat.7:12  Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii. (gata cu mesaje la 12 noaptea; nu raspund la telefon; )

 

1 Exista oameni rai si nesimtiti in pozitii sociale (functii)

2 Suntem nevoiti sa vietuim si sa apelam la acesti oameni fara D, din lume    

3 Nu avem voie sa devenim rai, nesimtiti unii cu altii sau cu D     

 

 

 

Daniel Corjuc  ,  Maranata Udine  28.08.2016