Maranata

Domnul nostru vine

 

  Viata de familie                               predica  3

 

Scopul familiei.

 

Gen.2:18-24 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.“ 19 Domnul Dumnezeu a făcut din pămînt toate fiarele cîmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele. 20 Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor cîmpului; dar, pentru om, nu s’a găsit niciun ajutor, care să i se potrivească.
21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adînc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. 22 Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om. 23 Şi omul a zis: „Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeieb, pentru că a fost luată din om.“ 24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.

 

1 Definitii pt familie

 -familia este celula de baza a societatii;

-unirea a doua destine care oglindeasc slava lui D.

-locul odihnei, locul alinarii, locul intelegerii, locul armoniei

-scoala unde se formeaza caracterul nostru sau atelierul  unde se lucreaza caracterul nostru. 

Familia este initiativa lui D, iar noi am fost creati dupa chipul si asemanarea lui D.

          Gen.1:26,27 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele care se mişcă pe pămînt.“ 27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

-D zice “sa face om dupa chipul nostru” adica ceva care sa reprezinta dumnezeirea

-dupa cadere D nu mai este acolo ca prieten, ca Tata, relatia este deteriorata, alungati din gradina

Gen.3:8-10 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei şi omul şi nevasta lui s’au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om, şi i-a zis: „Unde eşti?“ 10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentrucă eram gol, şi m’am ascuns.“

Gen.3:22-24 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscînd binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mîna, să ia şi din pomul vieţii, să mănînce din el, şi să trăiască în veci.“ 23 Deaceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pămîntul, din care fusese luat. 24 Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învîrtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

-totusi metaforic D se prezinta ca sot, barbat, mama pt poporul Sau

 

2 Ce ar trebui sa se intample sau sa aiba loc in cadrul familiei?

Ef.5: 25 Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S’a dat pe Sine pentru ea,

-in familie se invata drumul iubirii, o iubire care se dezvolta si creste incet si treptat.

-in familie se invata jertfirea de sine, a face bine in folosul celuilalt.

Ef.5:21,22 Supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos. 22 Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului;

-in familie se invata renuntarea la sine, supunerea, respectarea autoritatii si ordinii lasate de D

1Tim.2:8 Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mîni curate, fără mînie şi fără îndoieli.

-in familie se invata cum sa depasesc conflictele si sa evit cearta

 Esenta In acest cadru D ne invata  functiile bisericii,  ca oameni care il slujesc pe D.

-familia devine un cadru pastoral, locul unde invatam sa ne ridicam,sa  ne imbarbatam, sa ne ajutam, sa ne evanghelizam, fara predicatori invitati din Romania, invatam sa ne dam valoare.

-cine nu isi va forma o astfel de gandire va intra intr-un conflict direct cu D

-cine nu vrea sa inteleaga prioritatile randuite de D in familie isi va distruge propria familie cu mana sa.  

Iov.2:9,10 Nevastă-sa i-a zis: „Tu rămîi neclintit în neprihănirea ta! Bleastămă pe Dumnezeu, şi mori!“ 10 Dar Iov i-a răspuns: „Vorbeşti ca o femeie nebună. Ce! primim dela Dumnezeu binele, şi să nu primim şi răul?“

-sunt si familii care se inteleg bine fara atata spiritualitate!?

Fapt.5:1-11 Dar un om, numit Anania, a vîndut o moşioară, cu nevastă-sa Safira,
2 şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui; apoi a adus partea cealaltă, şi a pus-o la picioarele apostolilor. 3 Petru i-a zis: „Anania, pentruce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfînt, şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? 4 Dacă n’o vindeai, nu rămînea ea a ta? Şi, după ce ai vîndut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s’a putut naşte un astfel de gînd în inima ta? N’ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.“ 5 Anania, cînd a auzit cuvintele acestea, a căzut jos, şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi ceice ascultau aceste lucruri. 6 Flăcăii s’au sculat, l’au învelit, l-au scos afară, şi l-au îngropat. 7 Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevastă-sa, fără să ştie ce se întîmplase. 8 Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atît aţi vîndut moşioara?“ „Da“, a răspuns ea, „cu atîta.“ 9 Atunci Petru i-a zis: „Cum de v’aţi înţeles între voi să ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celorce au îngropat pe bărbatul tău, sînt la uşă, şi te vor lua şi pe tine.“
10 Ea a căzut îndată la picioarele lui, şi şi-a dat sufletul. Cînd au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară, şi au îngropat-o lîngă bărbatul ei. 11 O mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri.

-s-au inteles bine, s-au iubit bine, au mintit impreuna, aroganti impreuna, iubitori de fala impreuna dar au avut o destinatie diversa de familia crestina dupa modelul lui D.

 

3 Scopul familiei

-Unii se casatoresc ca sa nu fie singuri, ca sa poata aduna mai mult, sa facem copii, sa fiu ca ceilalti

-cunoasterea exacta si biblica a scopului familiei ne duce la motivatia trairii

1 D cheama la casatorie pt a ne sprijinii in procesul sfintirii, pt a ajunge aproape de D calitativ.

27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

-initiativa este a lui D. El clarifica ce este relatia de casatorie dintre un barbat si femeie, cum functioneaza si care este scopul.

-D ne invata procesul sfintirii prin Isus

-il trimite pe Isus sa rezolve constiinta noastra incarcata de pacate si sa ne ofere modelul de traire in curatie

-Procesul de sfintire inseamna sa invat sa-mi opresc  (stapanesc) pornirile pacatoase ale firii (si temperamentul) si asta trebuie sa  porneasca din casa noastra si apoi mergem la biserica. (nu se rezolva intr-o rugaciune)

-avem un dusman comun diavolul stie si loveste napraznic (fura timpul, valorile familiei, lupta pt dominare, stapanire)

1Pet.5:8 Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentrucă protivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită. Ajutati-va la veghere

Ev.3:13  Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, cîtă vreme se zice: „Astăzi,“ pentruca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.  Indemnati-va unii pe altii

Ev.12:14 Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

-El a inventat familia si ne-a pus unul langa celalalt sa ne formam caracterele cu bun simt (nu lovind cu bata)

-Familia este o calatorie de pregatire spre o destinatie (cer) unde se termina procesul de sfintire

1Ioan.3:2 Prea iubiţilor, acum sîntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s’a arătat încă. Dar ştim că atunci cînd Se va arăta El, vom fi ca El; pentrucă Îl vom vedea aşa cum este.

 

2 Daca intelegem scopul familiei, adica ne sfintim ca sa ajungem la destinatie in cer atunci cum vom traii practic viata aceasta

 

Economic ma voi organiza diferit

Luca.12:13-21 Unul din mulţime a zis lui Isus: „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră.“ 14 „Omule“, i-a răspuns Isus, „cine M’a pus pe Mine judecător sau împărţitor peste voi?“15 Apoi le-a zis: „Vedeţi şi păziţi-vă de orice fel de lăcomie de bani; căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.“ 16 Şi le-a spus pilda aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. 17 Şi el se gîndea în sine, şi zicea: «Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strîng rodurile.» 18 «Iată», a zis el, «ce voi face: îmi voi strica grînarele, şi voi zidi altele mai mari; acolo voi strînge toate rodurile şi toate bunătăţile mele; 19 şi voi zice sufletului meu: «Suflete, ai multe bunătăţi strînse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănîncă, bea şi veseleşte-te!» 20 Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe cari le-ai pregătit, ale cui vor fi?» 21 Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.“

-Daca traiesc numai pt aici, atunci voi investi numai pt confortul si placerea mea (masini, locuinte, vacante, imaginea mea)

-greseala este ca s-a oprit din munca fara sa sa se gandeasca la a-si face comoara cereasca (surplusul sa-l dea necajitului)

-cine a inteles scopul familiei ca pregatire pt destinatia cer, el va avea mana pt sarac, ochi pt cel amarat

Timpul va fi organizat diferit

-daca ne-a creat D sa ne ajutam in sfintire de ce trebuie sa traim separati unul de celalalt. Copiii se sinucid pt ca mama si tata nu este acasa

-avem responsabilitati enorme fata de familie, trebuie sa ne rugam impreuna, sa citim impreuna

Fapte.24:24-27 După cîteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa Drusila, care era Iudeică; a chemat pe Pavel, şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus. 25 Dar, pe cînd vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrînare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astădată, du-te; cînd voi mai avea prilej, te voi chema.“

27 Doi ani au trecut astfel; şi în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul Iudeilor, şi a lăsat pe Pavel în temniţă.

Iacov.4:13-14 Ascultaţi, acum, voi cari ziceţi: „Astăzi sau mîne ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, şi vom cîştiga!“ 14 Şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mîne! Căci ce este viaţa voastră? Nu sînteţi decît un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.

 

 

Daniel Corjuc   13.03.2016   Maranata Udine