Maranata

Domnul nostru vine

 

    Pericole in drumul spre maturitate     Plang.3:7,8-26-31

 

7 M’a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m’a pus în lanţuri grele. 8 Să tot strig şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.

26 Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului. 27 Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţa lui. 28 Să stea singur şi să tacă, pentrucă Domnul i l-a pus pe grumaz; 29 să-şi umple gura cu ţărînă, şi să nu-şi peardă nădejdea; 30 să dea obrazul celui ce-l loveşte, şi să se sature de ocări. 31 Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

 

 1 Dragi tineri, trebuie sa invatati sa acceptati autoritatea asupra voastra si sa dati socoteala autoritatii  v 28  

            -in familie – parintilor; Lu.16:10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.

-cine a invatat sa stea sub autoritatea parintilor, atunci nu vor schimba locul de munca; la scoala nu vor fi exmatriculati)

-Pavel in Ef.6:1 spune 1 Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. 2 „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta“ – este cea dintîi poruncă însoţită de o făgăduinţ㠖 3 „ca să fii fericit, şi să trăieşti multă vreme pe pămînt.“ 4 Şi voi, părinţilor, nu întărîtaţi la mînie pe copiii voştri, ci creşteţi-i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.

-copii, in gr. tekvov in NT elevii sau ucenicii erau numiti copii ai profesorului datorita faptului ca primeau instruire pt modelarea caracterelor lor

-dragi tineri subordonativa autoritatii, dar sunteti invitati sa discerneti ce fel de autoritate este exercitata asupra voastra, daca parintii exagereaza, atunci definitiva singuri drumul Ef.6:4

            -in societate – la scoala profesorilor;  la munca sefilor;  Col.3:22  Robilor, ascultaţi în toate lucrurile pe stăpînii voştri pămînteşti; nu numai cînd sînteţi supt ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăţie de inimă, ca unii cari vă temeţi de Domnul.  Legii statului Rom.13:1 Oricine să fie supus stăpînirilor celor mai înalte; căci nu este stăpînire care să nu vină dela Dumnezeu. Şi stăpînirile cari sînt, au fost rînduite de Dumnezeu.

       Dar pana unde sa ma supun ? 

Dan.1:3   Împăratul a dat poruncă lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo cîţiva din copiii lui Israel de neam împărătesc şi de viţă boierească, 4 nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, şi pe cari să-i înveţe scrierea şi limba Haldeilor. 5 Împăratul le-a rînduit pe fiecare zi o parte din bucatele dela masa lui şi din vinul de care bea el, vrînd să-i crească timp de trei ani, după cari aveau să fie în slujba împăratului. 6 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. 8 Daniel s’a hotărît să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul, şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce.
9 Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoinţă şi trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători.

Ex. Daniel un tanar noncomformist (persoana care nu se conformeaza convingerilor, mentalitatii, traditiei mediului respectiv)

-la 16 ani ; ( invatat de prorocul Ieremia); respinge 2 tipare:

-tiparul tarii din care a venit (evreii traiau imoral; idolatrii si D a permis invazia babiloneana)

-tiparul tarii din in care a ajuns (nimic necurat – nici chiar mancarurile; nu parintii au hotarat ci Daniel sa nu se spurce)

-Daniel traieste in Babilon dar nimic din Babilon nu era in el,  influenteaza viata unei societati, 2 imparati hotaresc sa se intoarca la D

                -in biserica – conducerii Ef.4:11 11 Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, Ev.13:17  Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele; pentruca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinînd, căci aşa ceva nu v’ar fi de niciun folos.

                -in trinitate exista subordonare, Tatal Conducator – Fiul si Duhul Sfant se supun, iar in ce priveste mantuirea lumii: Tatal initiaza, Isus realizeaza, iar Duhul Sfant continua.

1Cor.11:2,3 2 Vă laud că în toate privinţele vă aduceţi aminte de mine, şi că ţineţi învăţăturile întocmai cum vi le-am dat. 3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.

         -cand tanarul zice pe mine nu ma intereseaza autoritatea tarii, bisericii, pastorului atunci a decis sa intre sub o alta autoritate – cea a rebeliunii, (diavolul)  (EX. fara reguli ajungem la haos – aruncarea hartiilor pe jos; reguli in circulatie) Is.14:12-15 12 Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pămînt, tu, biruitorul neamurilor! 13 Tu ziceai în inima ta: «Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; 14 mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt15 Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adîncimile mormîntului!

-Ioan.15:14  Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. “daca ramaneti sub autoritatea mea, voi comunica cu voi, ve-ti fi prietenii mei”

 

2 Dragi tineri, sa va purtati jugul, sa luptati dur pt a dobandi ceva literal sau spiritual

Plang. 3:27-31 27 Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţa lui. 28 Să stea singur şi să tacă, pentrucă Domnul i l-a pus pe grumaz; 29 să-şi umple gura cu ţărînă, şi să nu-şi piardă nădejdea;
30 să dea obrazul celui ce-l loveşte, şi să se sature de ocări. 31 Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

-D a pus in noi ceva prin creatie, nevoia de a lupta dur pt a dobandi ceva

Ex. nu putem negocia trezitul la scoala sau culcatul seara la timp – e o lupta ; barbieritul la barbati

-David spune in Ps.51:5  Iată că sînt născut în nelegiuire, şi în păcat m’a zămislit mama mea.

Ps.58:3  Cei răi sînt stricaţi încă din pîntecele mamei lor, mincinoşii se rătăcesc odată cu ieşirea din pîntecele mamei lor.  ne nastem cu inclinatii negative, dar e o lupta prin sangele lui Isus

              -unii parintii au scos elementul lupta din mintea tanarului (Ex. le cumpara masini noi – ei nu trebuie sa mai munceasca)

              -societatea a scos din vocabular si practica elementul lupta pt elevi la scoala Ex. 

-tanarul are in el presiuni sexuale care apar odata cu dezvoltarea hormonala, societatea spune ca poti sa scapi daca ai o prietena chiar daca nu esti matur, copt etc. (ca animalele in calduri)

 (fara sa realizeze, societatea distruge caracterul tanarului in formare; distruge elementul lupta lasat de D; lupta cu sinele, cu pornirile carnale)

-tinerilor luptati pt integritate morala (curatenie morala) 2Tim.2:22  Fugi de poftele tinereţii

2Tim.2:16  Fereşte-te de vorbăriile goale şi lumeşti

Mat.10:22 Veţi fi urîţi de toţi, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrşit, va fi mîntuit.

-Ezra spune in Ps.119:9-11  Cum îşi va ţinea tînărul curată cărarea? Îndreptîndu-se după Cuvîntul Tău. 10 Te caut din toată inima mea; nu mă lăsa să mă abat dela poruncile Tale. 11 Strîng Cuvîntul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!  

 -trupul cere altceva iar Cuvantul spune altceva, vei ramanea o fiinta integra daca vei avea Scriptura ca povata 

 

Daniel Corjuc Londra – iunie 2016